Informatie over duurzame energie

Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/huurwoni/public_html/klimaatgids.nl/includes/file.phar.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/huurwoni/public_html/klimaatgids.nl/includes/common.inc).

Steeds meer duurzame energie

Vanwege het besef dat veel energiebronnen niet eeuwig beschikbaar zullen blijven en doordat we ons steeds bewuster worden van de milieuschade die we veroorzaken met onze westerse levensstijl, wordt er steeds meer geïnvesteerd in het vinden van nieuwe duurzame energiebronnen.

Duurzame energieopwekking

Groene stroom is duurzaam en grijze stroom is niet duurzaam. Als energie wordt opgewekt uit bronnen die niet op kunnen raken wordt dit gezien als duurzame energieopwekking.

Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn windenergie, waterkracht, zonne-energie, energie uit biomassa en aardwarmte.

Niet-duurzame energieopwekking

Als energie wordt opgewekt uit bronnen die op kunnen raken wordt dit gezien als niet-duurzame energieopwekking. Voorbeelden van niet-duurzame energiebronnen zijn aardolie, aardgas en steenkool. Deze grondstoffen worden ook wel fossiele brandstoffen genoemd.

Ook kernenergie wordt vaak gerekend tot niet duurzame energieopwekking. Hierover zijn de meningen echter verdeeld. Voorstanders vinden kernenergie een milieuvriendelijke manier van energieopwekking vanwege de lage uitstoot van CO2, terwijl tegenstanders van kernenergie juist vinden dat het een groot gevaar is voor mens en natuur.

Windenergie - Wind als energiebron

Wind wordt al lange tijd gebruikt als energiebron. Denk bijvoorbeeld aan de Oudhollandse windmolens of aan een zeilschip dat wind als energiebron gebruikt.

Windenergie kan eigenlijk ook worden gezien als zonne-energie, omdat wind ontstaat doordat de zon de aarde ongelijk verwarmt.

Met behulp van de ronddraaiende beweging die ontstaat bij door de wind aangedreven windmolens kan de windenergie via een generator worden omgezet in elektriciteit.

Zonne-energie. De zon als energiebron

Zonne-energie is energie afkomstig van de zon. Deze vorm van energie bereikt de aarde in de vorm van licht en in de vorm van warmte.

Zonne-energie is samen met windenergie een van de bekendste vormen van duurzame energie. Nagenoeg alle energie is op directe of indirecte manier afkomstig van de zon.

Als wordt gesproken van zonne-energie als vorm van duurzame energie, wordt meestal de directe omzetting van de warmte of het licht van de zon in elektriciteit bedoeld.

Het omzetten van zonlicht in elektriciteit

Bij het omzetten van zonlicht in elektriciteit worden zonnecellen gebruikt. Een zonnecel is een elektrische cel die lichtenergie omzet in elektriciteit. Er zijn twee verschillende soorten zonnecellen: fotovoltaïsche cellen en foto-elektrochemische cellen.

Fotovoltaïsche cellen

Fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Dit type cel wordt volop gebruikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Er worden zoveel mogelijk van dit soort cellen op een zonnepaneel geplaatst, zodat de maximale hoeveelheid zonlicht die op een bepaald oppervlakte valt kan wordt omgezet in elektriciteit.

Foto-elektrochemische cellen

Foto-elektrochemische cellen zetten zonlicht niet om in elektriciteit, maar in chemische energie. Het voordeel hiervan is dat deze energie veel makkelijker kan worden opgeslagen. Desondanks worden foto-elektrochemische cellen veel minder gebruikt dan fotovoltaïsche cellen voor het opwekken van energie.

Zelf stroom opwekken met zonnepanlen ›

Water-energie. Water als energiebron

Waterkracht kan op diverse manieren worden gebruikt om energie op te wekken. Stromend water uit rivieren gebruiken om energie op te wekken.

Door het bouwen van dammen in rivieren kunnen grote waterreservoirs worden aangelegd. Zo’n grote hoeveelheid water kan enorme druk op de dam genereren.

Door het water via gaten in de dam te laten ontsnappen kunnen turbines worden aangedreven die de energie om zetten in elektriciteit.


Eb en vloed gebruiken om energie op te wekken

Bij inhammen aan de kust, waar een groot verschil tussen eb en vloed plaatsvindt, kan ook energie worden opgewekt. Door een dam te bouwen aan het uiteinde van zo’n inham, kan het water binnen de inham worden gehouden zodra het waterpeil zakt. Vervolgens kan het water met grote kracht door gaten in de dam de inham uit worden gestuwd. Bij dit proces kunnen turbines worden aangedreven die de energie omzetten in elektriciteit.


De kracht van golven gebruiken om energie op te wekken

Energie kan ook worden opgewekt door drijvende installaties op plekken te plaatsen waar vaak veel golfslag is. Met behulp van een krukas die onder het water met het drijvende object is verbonden, kan de op en neer gaande beweging worden omgezet in een roterende weging, die vervolgens met behulp van een generator omgezet kan worden in elektriciteit.


Temperatuurverschillen in oceanen gebruiken om energie op te wekken

Energie opwekken met behulp van de temperatuurverschillen in oceanen is een vrij nieuwe manier van energieopwekking. Deze ontwikkelingen bevinden zich nog in de experimentele fase.

Bio-energie. Biomassa als energiebron

Biomassa is organisch materiaal dat gebruikt kan worden om energie mee op te wekken. Uit biomassa kan duurzame energie worden opgewekt als het organisch materiaal dat verbruikt wordt in dezelfde hoeveel wordt aangemaakt.

Een evenwichtige CO2-cyclus

Organisch materiaal verbruikt CO2. De hoeveelheid CO2 die vrij komt tijdens de verbranding van het organische materiaal is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die deze organismen tijden de levensfase uit de atmosfeer hebben opgenomen. Dit wordt ook wel de CO2-cyclus genoemd.

Als er meer CO2 wordt uitsgestoten dan dat er wordt opgenomen, kan dit negatieve effecten op het milieu hebben. Door biomassa te gebruiken die makkelijk opnieuw aan te maken is kan de CO2-cyclus in evenwicht blijven.

Biomassa kan zowel plantaardig materiaal als dierlijk materiaal zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld suikerriet, mais en dierlijke vetten worden geproduceerd ten behoeve van energieopwekking.

Aardwarmte. De aarde als energiebron

Aardwarmte kan worden gebruikt om duurzame energie op te wekken. Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie genoemd.

Doordat de aarde van binnen continu warmte creëert, wordt aangenomen dat deze energiebron vrijwel onuitputtelijk is.

Aardwarmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt door warm water uit de aarde te gebruiken om gebouwen te verwarmen. Ook kan de hitte uit de aarde worden ingezet om stoom te genereren. Deze stoom kan vervolgens gebruikt worden om met behulp van een generator elektriciteit op te wekken.