De online gids op het gebied van: Duurzaamheid • Energie • Besparen • Vergelijken

Duurzame energie

Energiebronnen zijn niet eeuwig beschikbaar, en zorgen voor klimaat- en milieuschade. We zijn ons gelukkig steeds bewuster geworden van ons verbruik hiervan. Daarom investeren we tegenwoordig flink in duurzame energie. Duurzame energie wordt ook wel groene stroom genoemd.

Groene stroom is duurzaam en grijze stroom is niet duurzaam. Als we energie opwekken uit bronnen die niet op kunnen raken wordt dit gezien als duurzame energieopwekking. Voorbeelden hiervan zijn wind- en zonne-energie.

Windenergie

Wind wordt al lange tijd gebruikt als energiebron. Denk bijvoorbeeld aan de oud-Hollandse windmolens of aan een zeilschip dat wind als energiebron gebruikt.

Windenergie kan eigenlijk ook worden gezien als zonne-energie, omdat wind ontstaat doordat de zon de aarde ongelijk verwarmt.

Met behulp van de ronddraaiende beweging die ontstaat bij door de wind aangedreven windmolens kan de windenergie via een generator worden omgezet in elektriciteit.

Zonne-energie

Zonne-energie is energie afkomstig van de zon. Deze vorm van energie bereikt de aarde in de vorm van licht en in de vorm van warmte. Zonne-energie is samen met windenergie de bekendste vorm van duurzame energie. 

Als wordt gesproken van zonne-energie, wordt de directe omzetting van de warmte of het licht van de zon in elektriciteit bedoeld.

Het omzetten van zonlicht in elektriciteit

Bij het omzetten van zonlicht in elektriciteit worden zonnecellen gebruikt. Een zonnecel is een elektrische cel die lichtenergie omzet in elektriciteit. Er zijn twee verschillende soorten zonnecellen: fotovoltaïsche cellen en foto-elektrochemische cellen.

Fotovoltaïsche cellen

Fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Dit type cel wordt volop gebruikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Er worden zoveel mogelijk van dit soort cellen op een zonnepaneel geplaatst, zodat de maximale hoeveelheid zonlicht die op een bepaald oppervlakte valt kan wordt omgezet in elektriciteit.

Foto-elektrochemische cellen

Foto-elektrochemische cellen zetten zonlicht niet om in elektriciteit, maar in chemische energie. Het voordeel hiervan is dat deze energie veel makkelijker kan worden opgeslagen. Desondanks worden foto-elektrochemische cellen veel minder gebruikt dan fotovoltaïsche cellen voor het opwekken van energie.

Waterkracht

Waterkracht kan op diverse manieren worden gebruikt om energie op te wekken. Stromend water uit rivieren gebruiken om energie op te wekken.

Door het bouwen van dammen in rivieren kunnen grote waterreservoirs worden aangelegd. Zo’n grote hoeveelheid water kan enorme druk op de dam genereren.

Door het water via gaten in de dam te laten ontsnappen kunnen turbines worden aangedreven die de energie omzetten in elektriciteit.

 

Eb en vloed gebruiken om energie op te wekken

Bij inhammen aan de kust, waar een groot verschil tussen eb en vloed plaatsvindt, kan ook energie worden opgewekt. Door een dam te bouwen aan het uiteinde van zo’n inham, kan het water binnen de inham worden gehouden zodra het waterpeil zakt. Vervolgens kan het water met grote kracht door gaten in de dam de inham uit worden gestuwd. Bij dit proces kunnen turbines worden aangedreven die de energie omzetten in elektriciteit.

 

De kracht van golven gebruiken om energie op te wekken

Energie kan ook worden opgewekt door drijvende installaties op plekken te plaatsen waar vaak veel golfslag is. Met behulp van een krukas die onder het water met het drijvende object is verbonden, kan de op en neer gaande beweging worden omgezet in een roterende weging, die vervolgens met behulp van een generator omgezet kan worden in elektriciteit.

Temperatuurverschillen in oceanen gebruiken om energie op te wekken

Energie opwekken met behulp van de temperatuurverschillen in oceanen is een vrij nieuwe manier van energieopwekking. Deze ontwikkelingen bevinden zich nog in de experimentele fase.

Aardwarmte

Ook aardwarmte kan worden gebruikt om duurzame energie op te wekken. Aardwarmte is de warmte die de aarde van binnenuit creëert. Omdat de aarde dat continu doet, wordt er vanuit gegaan dat dit een onuitputtelijke bron is. Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie genoemd.

Aardwarmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt door warm water uit de aarde te gebruiken om gebouwen te verwarmen. Ook kan de hitte uit de aarde worden ingezet om stoom te genereren. Deze stoom kan vervolgens gebruikt worden om met behulp van een generator elektriciteit op te wekken.