De online gids op het gebied van: Duurzaamheid • Energie • Besparen • Vergelijken

Disclaimer

Op de Klimaatgids.nl verzamelen we informatie over energie, energieleveranciers, energieverbruik, duurzaamheid evenals algemene informatie met betrekking tot wet- en regelgeving omtrent de energiesector. Wij brengen de informatie bijeen die aan de hand van openbare bronnen vrij beschikbaar zijn. Klimaatgids.nl vervult hiermee geen adviserende rol.

Klimaatgids.nl streeft naar een zo correct mogelijke weergave van alle gegevens en informatie. Voor eventuele onjuistheden in de weergave van deze informatie aanvaardt Klimaatgids.nl geen enkele aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de website Klimaatgids.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Vanuit de informatie op Klimaatgids.nl verwijst Klimaatgids.nl, waar van toepassing, ook door naar relevante externe websites. Klimaatgids.nl heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze externe websites. Klimaatgids.nl kan daardoor ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de inhoud van deze externe websites, dan wel voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit beslissingen die gebaseerd worden op de informatie van deze externe websites.

Klimaatgids.nl wil met haar website helpen om een beter inzicht te geven in beschikbare informatie over energie, energieleveranciers, energieverbruik, duurzaamheid evenals algemene informatie met betrekking tot wet- en regelgeving omtrent de energiesector. De inhoud die op Klimaatgids.nl staat is opgesteld voor informatieve doeleinden.