Subsidie voor zonnepanelen in 2019

Landelijke subsidie-regelingen in 2019

Er zijn op dit moment helaas geen landelijke subsidie-regelingen voor de aanschaf van zonnepanelen meer.

Gemeentelijke subsidie-regelingen in 2019

Sommige gemeenten hebben eigen regelingen om subsidies te verstrekken voor mensen die zonnepanelen willen aanschaffen.

Op Energiesubsidiewijzer.nl kun je eenvoudig en snel zien welke subsidies je in jouw gemeente kunt krijgen voor duurzame maatregelen.


Eerdere subsidieregelingen

Subsidieregeling energie en innovatie en de Regeling openstelling en subsidieplafonds (EZ) 2012

Deze subsidieregeling werd op 19 juni 2012 bekendgemaakt en wordt ook wel de subsidie voor zonnepanelen genoemd.

Deze subsidieregeling is speciaal voor particulieren die zonnepanelen met een vermogen van minimaal 0,6 kilowattpiek (kWp) en deze op op onroerende zaken of een woonboot installeren.

De subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen met een vermogen tot 3,5 kWp bedraagt 15% van de aankoopwaarde, maar niet meer dan € 650,-.
De subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen met een vermogen groter dan 3,5 kWp bedraagt 15% van de aankoopwaarde gedeeld door het vermogen in kWp vermenigvuldigd met 3,5 maar niet meer dan € 650,-.

Aanleiding en doel van de subsidieregeling

De subsidieregeling is tot stand gekomen naar aanleiding van het lenteakkoord over de rijksbegroting van 2013 en heeft als doel de aanschaf van zonnepanelen door particullieren te stimuleren.

Bedrijven komen niet in aanmerking voor deze subsidie voor zonnepanelen. Zij kunnen al gebruikmaken van de Energie Investeringsaftref en hoeven over het algemeen ook geen btw over het aankoopbedrag te betalen.

Belangrijke informatie voor het aanvragen van de subsidie

Particulieren kunnen met hun DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL subsidie aanvragen. De digitale versie van een getekende overeenkomst aanvraag dient gedateerd te zijn op of na 2 juli 2012.

Om te voorkomen dat de kopers van zonnepanelen vast zitten aan een aanschaf terwijl blijkt dat zij geen subsidie zullen ontvangen, wordt aan consumenten en leveranciers geadviseerd om ontbindende voorwaarden op te nemen in de aankoopovereenkomst.

De beschikkingen die worden uitgegeven zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de volledigheid van deze aanvragen. Na openstelling van de regeling zal Agentschap NL een inschatting publiceren over de termijn waarop aanvragers een beschikking kunnen ontvangen.

Na de datum van de beschikking tot subsidieverlening dient de installatie binnen 6 maanden geïnstalleerd te zijn. Indien dit niet gebeurt is de consument verplicht dit te melden. Achteraf kan bijvoorbeeld door het opvraqgen van bewijzen worden gecontroleerd of de installatie binnen de afgesproken tijd is geïnstalleerd.

Klik hier voor de volledige versie van de officiele bekendmaking van deze subsidieregeling.