Review: Nuon 'Groen met Zonbonus'

Klimaatgids.nl houdt de mogelijkheden bij energieleveranciers voor eigenaren van zonnepanelen scherp in de gaten. Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over het terugleveren van energie aan het elektriciteitsnet.

Energieleverancier Nuon lanceerde onlangs een speciaal contract voor eigenaren van zonnepanelen. We hebben de ins en outs van het contract 'Groen met Zonbonus' onder de loep genomen en delen hier onze bevindingen en onze mening.

Direct naar:

Wat is Nuon 'Groen met Zonbonus'?

Speciaal contract voor eigenaren zonnepanelen

Nuon 'Groen met Zonbonus' is een energiecontract dat speciaal is ontwikkeld voor klanten met zonnepanelen. Je kunt kiezen uit twee varianten: een 4-jarig contract of een contract voor onbepaalde tijd.

Groene stroom met extra vergoeding bij teruglevering
Bij het contract ontvang je Noun's groene stroomproduct en krijg je, voor elke kWh stroom die je aan het net teruglevert, een bonus van 1 of 2 cent bovenop de normale verrekening. Welk bonusbedrag van toepassing is, hangt af van het type contract.

Het is interessant dat de contractvorm tot stand is gekomen door aan klanten met zonnepanelen te vragen wat zij belangrijk vinden aan hun energiecontract. Omdat de meeste mensen met zonnepanelen niet meer energie opwekken dan hun eigen energieverbruik, is het contract zo opgezet dat ook deze mensen de extra bonus kunnnen ontvangen.

Uniek in Nederland
Nuon is de eerste energieleverancier in Nederland die voor het salderen/verrekenen van de teruggeleverde energie (met het energieverbruik van de klant) een voordeligere regeling heeft dan wettelijk is voorgeschreven.

Hoe werkt het?

Om het contract goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten wat 'salderen' is en wat er wordt bedoeld met een 'terugleververgoeding'.

Salderen
Het eigen energieverbruik en de opgewekte zonnestroom tegen elkaar wegstrepen.

Sinds 1 januari 2014 zijn energiebedrijven verplicht onbeperkt te salderen. De salderingsgrens is nu het eigen energieverbruik.

Terugleververgoeding (voor overschot)
Indien je meer energie aan het net teruglevert dan je energieverbruik, dient hier volgens de huidige wetgeving een "redelijke vergoeding" voor uitgekeerd te worden. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier en wordt meestal aangeduid met de term 'terugleververgoeding'.

Extra vergoeding tijdens salderen
Omdat je de stroom die zonnepanelen opwekken vaak niet direct verbruikt, lever je tijdens het salderen ook stroom terug aan het elektriciteitsnet. Op momenten dat de panelen niet genoeg energie produceren, gebruik je juist weer de stroom van het net. Naast het feit dat deze stroom wordt gesaldeerd, ontvang je bij het nieuwe contract van Nuon een extra vergoeding.

Twee contractvormen met verschillende bonus
Indien je voor een contract van 4 jaar kiest, ontvang je per kWh die je aan het net levert een bonus van 2 cent. Als je kiest voor een variabel contract ontvang je per kWh die je aan het net levert een bonus van 1 cent.

Meer opwekken dan je eigen energieverbruik
Indien je meer energie opwekt dan je eigen energieverbruik, dient de energieleverancier hiervoor een redelijke vergoeding uit te keren. Bij Nuon bedraagt deze terugleververgoeding momenteel 7 cent per kWh. Klanten met het nieuwe contract ontvangen de zonbonus ook bovenop deze terugleververgoeding. Bij een contract van 4 jaar komt de terugleververgoeding dan uit op 9 cent en bij een variabel contract op 8 cent.

Verrekening van de bonus
Het bedrag waar je middels de zonbonus recht op hebt, wordt jaarlijks verrekend op je energienota en wordt apart vermeld.

Voorwaarden

Om van het contract gebruik te kunnen maken zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • Je dient een kleinverbruikaansluiting te hebben (maximaal 3 x 80 Ampère).
  • Je dient via www.energieleveren.nl aan te geven dat je stroom aan het net teruglevert.
    (Deze website is een gezamenlijk initiatief van alle netbeheerders in Nederland)
  • Je dient te beschikken over een meter die teruglevering registreert.
    (Deze kun je meestal kosteloos aanvragen bij de netbeheerder in jouw regio)

Nuon geeft de volgende voorbeelden van geschikte meters (groen vinkje) en niet-geschikte meters (rood kruis):

Onze beoordeling

Klimaatgids.nl is erg te spreken over dit initiatief van Nuon. Het feit dat Nuon als eerste energieleverancier met een gunstigere salderingsregeling komt dan wettelijk vereist is, zien wij als een positieve ontwikkeling voor mensen met zonnepanelen en voor het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland.

Betreffende de mogelijke contractvormen vinden we twee opties wel een beetje aan de magere kant. We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die geen variabel contract willen, maar een contract van 4 jaar te lang vinden. Wellicht zouden deze mensen liever kiezen voor een vast contract van 1 of 2 jaar. Qua zonbonus zou dan bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een bonus van 1,5 cent per kWh.

Dat de zonbonus alleen mogelijk is in combinatie met het groene stoomproduct van Nuon vinden wij een passende beslissing. Op deze manier wordt het kiezen voor duurzame energie beloont.

Al met al kan onze beoordeling worden omschreven als 'zeer positief'. Wat ons betreft is het lanceren van 'Groen met Zonbonus' een ontwikkeling waar andere energieleveranciers een voorbeeld aan kunnen nemen.