Informatie over niet-duurzame energie

Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/huurwoni/public_html/klimaatgids.nl/includes/file.phar.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/huurwoni/public_html/klimaatgids.nl/includes/common.inc).

Er zijn verschillende soorten niet-duurzame energie. Over het algemeen kunnen we onderscheid maken tussen energie die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen en kernenergie.

Fossiele Brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die via een langdurig natuurlijk proces zijn ontstaan uit dode organismen.

In fossiele brandstoffen zit veel energie opgeslagen, waardoor het erg goed bruikbaar is om er bijvoorbeeld elektriciteit mee op te wekken.

De processen die deze fossiele brandstoffen vormen duren meestal miljoenen jaren. De bekendste fossiele brandstoffen zijn olie, gas en kolen.

Op dit moment is het grootste deel van de geconsumeerde energie in Nederland is afkomstig van fossiele brandstoffen. Aardgas is de brandstof die wij in Nederland het meest gebruiken. Nederland is bovendien een belangrijke producent van aardgas.

De nadelen van fossiele brandstoffen

De belangrijkste nadelen van deze vorm van energieopwekking zijn de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) en het feit dat deze brandstoffen opraken (uitputting). De CO2 die zich in fossiele brandstoffen bevindt, is in het verleden niet vrij gekomen en zit al miljoenen jaren opgeslagen in deze brandstoffen.

De CO2 die vrijkomt is geen onderdeel meer van de CO2-cyclus. Bij verbranding komt deze CO2 weer vrij en komt het als extra hoeveelheid terecht in onze atmosfeer. Deze uitstoot aan CO2-gassen draagt bij aan het broeikaseffect, wat op zijn beurt weer klimaatverandering tot stand kan brengen.

Fossiele brandstoffen en politiek

Doordat fossiele brandstoffen niet overal aanwezig zijn en uitgeput kunnen raken, heeft het ook invloed op het politieke klimaat. Landen willen de toevoer van deze brandstoffen veiligstellen en zijn hiervoor vaak afhankelijk van andere landen.

Een goed voorbeeld hiervan is het Midden-Oosten, dat erg belangrijk is voor de wereldeconomie, omdat hier het grootste deel van de wereldwijde olievoorraad ligt opgeslagen.

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

Het vinden van nieuwe, duurzamere energiebronnen wordt inmiddels door veel mensen als noodzakelijk gezien. Duurzame energiebronnen als windenergie en zonne-energie worden gezien als alternatieven, maar ook een efficiëntere inzet van fossiele brandstoffen en kernenergie wordt gezien als oplossing voor de korte termijn.

Kernenergie

Kernenergie is energie die wordt opgewekt met behulp van kernreactoren. Kernenergie is relatief schone energie, maar het brengt wel een aantal risico’s met zich mee.

 

Energie uit kernreacties

Door middel van kernreacties met atoomkernen, kan een grote hoeveelheid energie worden opgewekt. Deze energie komt vrij als warmte, die via stoom, turbines of generatoren kan worden omgezet in elektriciteit.

Radioactief afval

Bij het opwekken van kernenergie ontstaat radioactief afval. In Nederland slaat de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) dit op. De COVRA is sinds 2002 volledig eigendom van de Nederlandse overheid.

De COVRA slaat het radioactief afval gedurende een periode van minimaal 100 jaar bovengronds op. Het is de bedoeling dat het radioactief afval hierna ondergronds wordt opgeslagen. Het ondergronds opslaan van het afval wordt eindberging genoemd. Bij dit proces is het belangrijk dat het radioactieve afval volledig is afgeloten van de biosfeer. Toch moet het afval wel bereikbaar blijven voor als er in de toekomst betere manieren van opslag en verwerking beschikbaar komen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om radioactief afval op te slaan. Er is op dit moment slechts één land dat al radioactief afval ondergronds op kan slaan. Dat is de Verenigde staten. Alle EU-lidstaten zijn verplicht om uiterlijk in augustus 2015 een nationaal programma voor de eindberging van radioactief aan de Europese Commissie voor te leggen.

Discussie rondom kernenergie

Er is al lange tijd discussie rondom de opwekking van kernenergie. Voorstanders beweren dat deze vorm van energieopwekking schoon en veilig is en zeer weinig CO2 uitstoot. Tegenstanders beweren juist dat het opwekken van kernenergie een bedreiging is voor mens en natuur.

De organisatie WISE (World Information Service on Energy) zet zich in om een wereld zonder kernenergie te realiseren. Het is hun visie dat het mondiaal mogelijk is om zonder gebruik te maken van kernenergie een betaalbare en betrouwbare energievoorziening te realiseren. De organisatie denkt dat dit alleen te realiseren is als er van onderaf druk wordt opgebouwd.

 

Kernramp in Fukushima

De kernramp in Fukushima (Japan) op 11 maart 2011 heeft de discussie rondom kernenergie weer flink aangewakkerd. Er vond die dag een aardbeving plaats met daarop volgend een tsunami. De kerncentrale was voldoende beschermd tegen de aardbeving, maar er waren onvoldoende maatregelen genomen om de centrale ook tegen een hoge vloedgolf te beschermen. Hierdoor ontstond een grote kernramp waarbij radioactief materiaal vrij kwam in de atmosfeer.