Green4Sure: voor een groener klimaatbeleid

Error message

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/huurwoni/public_html/klimaatgids.nl/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/huurwoni/public_html/klimaatgids.nl/includes/common.inc).

Green4Sure was een initiatief van Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds, FNV-Vacentrale en ABVAKABO-FNV. CE Delft stelde het Green4Sure-plan op in samenwerking met een aantal gerenommeerde onderzoeksinstituten, met als doel bij te dragen aan een ‘groener’ klimaatbeleid.

In het plan, dat in 2007 aan de minister van Economische Zaken werd aangeboden, stonden een aantal maatregelen, die als doel hadden de totale CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Daarbij werd niet alleen gestreefd naar het behalen van ambitieuze klimaatdoelen, maar werd ook getracht dit tegen de laagst mogelijke kosten te bewerkstelligen.

Het Green4Sure-plan moedigde consumenten en bedrijven aan hun CO2-uitstoot te verminderen. Met het pakket aan marktgerichte instrumenten van Green4Sure werden consumenten en bedrijven in staat gesteld, geheel vrijblijvend, te kiezen voor maatregelen die het beste bij hen pasten. Hiermee werd innovatie gestimuleerd, en creatief ondernemerschap beloond.

Consumenten en bedrijven behielden de keuzevrijheid om al dan niet gebruik te maken van de instrumenten die Green4Sure verschafte. Het plan was echter niet geheel vrijblijvend: wie het milieu vervuilde moest betalen, en wie bij droeg aan het beperken van de CO2-uitstoot werd beloond.

Differentiatie

Green4Sure onderscheidde zich van andere milieuplannen door de volgende vijf kwaliteiten:

 1. Effectief
  Green4Sure trachtte met haar budgetbenadering een situatie te bewerkstelligen waarin niet alleen de energie-efficientie werden verbeterd, maar tegelijkertijd het totale energieverbruik werd verminderd.

 2. Wetenschappelijk doorgerekend
  Het Green4Sure plan is doorgerekend door de onderzoeksbureaus CE Delft, ECN en Ecorys. Hierbij werden de effecten op werkgelegenheid, koopkracht, economische groei, energievoorzieningszekerheid en CO2-emissies gemeten.

 3. Doeltreffend tegen de laagste kosten
  Green4Sure bood beleidsinstrumenten waarmee de markt zelf, op efficiente wijze, de overgang naar het beoogde energiesysteem kon realiseren.

 4. Gericht op ondernemerschap, innovatie en keuzevrijheid
  In het Green4Sure plan lag de nadruk op keuzevrijheid, wat inhield dat consumenten en bedrijven zelf konden bepalen of zij gebruik wilden maken van de aangeboden instrumenten. Omdat deze instrumenten waren ontwikkeld met het oog op het stimuleren van innovatie en het belonen van creatief ondernemerschap, konden gebruikers hier zelf voordeel uit halen.

 5. Gunstig voor groei en werkgelegenheid
  Het Green4Sure plan was niet alleen bedoeld als investering voor het milieu, maar tevens om een groeiende werkgelegenheid te bewerkstelligen.

De hoofdlijnen van Green4Sure

De kern van het Green4Sure plan bestond uit één hoofdinstrument, een aantal ondersteunende instrumenten en een aantal tijdelijke maatregelen.

Het hoofdinstrument van Green4Sure was een nationaal klimaatplan, waarin werd bepaald hoeveel CO2 er op jaarbasis mocht worden uitgestoten. Deze hoeveelheid werd ook wel het ‘nationale klimaatbudget’ genoemd. Dit budget werd jaarlijks steeds iets naar beneden bijgesteld, om de het emissie-gehalte geleidelijk aan terug te dringen.

De ondersteunende instrumenten waren bedoeld om zowel consumenten als bedrijven te helpen tegen redelijke investeringen binnen het beoogde klimaatbudget te blijven. Op deze wijze kon de overgang naar het nieuwe klimaatsysteem betaalbaar, maatschappelijk aanvaardbaar en vooral poilitiek houdbaar blijven.

Omdat Green4Sure een jarenplan betrof, werden er aanvankelijk ook tijdelijke maatregelen in het leven geroepen. Met deze maatregelen kon ook al op korte termijn energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden verminderd.