Zonnepanelen nu ook in beschermde delen Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat haar bestuurlijke regels met betrekking tot zonnepanelen aanpassen. Nu zitten de regels de overgang naar duurzame energie nog in de weg. Dat maakte de gemeente in een bestuurlijke reactie bekend.

Geen daken vol zonnepanelen

Amsterdam kent delen met een beschermd stadsgezicht. Daar mochten inwoners maar beperkt zonnepanelen op de daken plaatsen. Zo bepaalde de Welstandsnota dat er op hooguit 30% van een dak zonnepanelen mocht liggen. Die regel wordt afgeschaft. Op die manier komt er meer ruimte beschikbaar voor zonne-energie in de stad.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Chocho is blij met de afschaffing van de regel: “Als regels duurzaamheid in de weg zitten, gaan we kijken of we ze kunnen aanpassen of afschaffen. De overheid moet geen belemmerende partij zijn. Dat geldt voor de gemeente en voor Den Haag.”

Minder regels voor duurzame energie
Drie Amsterdamse raadsleden roepen de overheid op om regels af te schaffen die hergebruik van afval in de weg zitten. Volgens de raadsleden zou de overheid minder regels voor duurzame energie moeten opleggen.

De gemeente Amsterdam wil zelf onderzoeken of vergunningaanvragen voor duurzame ingrepen aan monumenten goedkoper kunnen. Daarnaast willen ze energieleningen voor meer huiseigenaren beschikbaar maken.

Proces versnellen
Amsterdam wil dat de hoofdstad sneller duurzaam wordt. Het doel is om in 2020 20 procent meer duurzame energie op te wekken en 20 procent minder energie te verbruiken. Dat staat in de Agenda Duurzaamheid.

Komend jaar plaatst de gemeente meer dan 7.500 zonnepanelen op sociale huurwoningen. De huurders delen mee in de opbrengsten daarvan, via een lagere energierekening.

11 km2
In onze hoofdstad is zo’n 11 km2 egschikt voor zonnepanelen. In 2020 wil de hoofdstad voor 45.000 huishoudens aan zonnestroom opwekken. Dat komt neer op zo’n 160 milliwatt per jaar. In 2040 moet dat cijfer nog verder omhoog; dan moet er 1000 MW opgewekt worden.