Windpark Luchterduinen moet zorgen voor 56 procent meer windenergie

Windpark Luchterduinen is afgelopen maandag feestelijk in gebruik genomen door de twee eigenaren: Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Eneco. Het windpark telt 43 windmolens en moet gaan zorgen voor 56 procent meer windenergie in Nederland.

29 megawatt

Het windpark op zee heeft een vermogen van 29 megawatt. Dat staat gelijk aan groene stroom voor 150.000 huishoudens. In totaal bedraagt de investering voor het windpark zo’n 450 miljoen euro. Het windpark staat ongeveer 23 kilometer uit de kust van Zandvoort en Noordwijk. Die 29 megawatt is goed voor zo’n 56 procent meer windenergie in Nederland.

Windpark Luchterduinen is één van de drie windparken die in de Noordzee staan. In 2007 en 2008 werden ook Offshore Windpark Egmond aan Zee (van Nuon) en het Prinses Amaliawindpark (ook van Eneco) gebouwd.

Vijf procent meer windenergie
29 megawatt staat gelijk aan vijf procent van alle windenergiecapaciteit in Nederland. Daar zit dan ook de capaciteit van windmolens op land bij. Iedere windmolen op Windpark Luchterduinen moet zo’n 3 megawatt opleveren.

De vergunning werd in 2008 al aangevraagd. Na ongeveer 2 miljoen manuren aan het ontwerp en de installatie van het windpark, is het windpark nu eindelijk in gebruik. In totaal werden er naar schatting 560 medewerkers aan het project.

Binnen budget
Volgens Eneco is de bouw van het windmolen park ‘zeer voorspoedig’ verlopen: zo zijn de totale kosten voor de bouw van het windmolenpark binnen het budget gebleven. Daarnaast is het park drie maanden eerder opgeleverd dan gepland.

Het windmolenpark past binnen de strategie van het huidige kabinet. In het energieakkoord is namelijk afgesproken om het aantal windparken op zee de komende jaren verder uit te breiden.