Windmolenpark N33 blijft heet hangijzer: geen uitgesproken voorkeur


De provincie Groningen spreekt voorlopig nog geen voorkeur uit voor een variant van Windpark N33. Het Rijk vroeg de provincie onlangs welke voorkeur het heeft, maar het provinciebestuur vroeg om meer tijd.

Weinig steun

De provincie krijgt weinig steun van haar inwoners als het gaat om de plaatsing van Windpark N33. Inwoners kwamen met protestacties tegen de komst van het windmolenpark. Daarom wilde het provinciebestuur meer tijd om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen. Minister Henk Kamp heeft die tijd niet gegeven.

Daarom moet de minister van Economische Zaken nu een beslissing nemen: “In mijn gesprekken met de gemeenten en omwonenden merk ik dat er voor geen enkele variant volledige consensus bestaat. Daarom hebben wij dan ook besloten om de keuze aan de minister te laten”, zegt gedeputeerde Nienke Homan.

Project in handen van het Rijk
Omdat het Windpark N33 een project van meer dan 100 megawatt (MW) is, is het Rijk bevoegd gezag voor de bouw van het windpark. Daarmee is het project helemaal in handen van het rijk. De provincie mag wel een voorkeur uitspreken voor de locatie van het windpark, maar uiteindelijk beslist Den Haag.

De provincie wil graag een windpark, maar dan moet het kiezen van de locatie ervan in goede samenwerking met de betrokken gemeenten en omgeving gebeuren. Dat is nu niet het geval. Daarom maakt het provinciebestuur geen keuze voor een locatie van de windturbines.

855,5 NW
Dat betekent niet dat de provincie nu actief tegenstribbelt. De provincie Groningen heeft aangegeven zich wel te willen aan de afspraken met minister Kamp te willen houden. Het Rijk wil 6000 megawatt aan windenergie plaatsen in 2020. Den Haag heeft daarom afspraken gemaakt met alle provincies, waaronder Groningen. In Groningen wordt straks zo’n 855,5 megawatt aan windenergie opgewekt.