Windenergie op land nog ver weg

De doelstelling om voornamelijk windenergie op land op te wekken, is nog ver weg. Dat schrijven de milieuorganisaties Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Milieufederaties in een reactie op de monitor Wind op Land. Volgens de milieuorganisaties is er goed nieuws: bijna alle provincies op Friesland na hebben inmiddels bepaald waar de windturbines moeten komen.

Het slechte nieuws is dat van een kwart van de nog te plaatsen turbines nog bijzonder onzeker is of die er wel echt gaan komen.

Onzeker
1300 Megawatt van de 6000 Megawatt is nog niet zeker. Dat komt bijvoorbeeld doordat er in Limburg nog te weinig windprojecten zijn. In Noord-Nederland is er veel maatschappelijk verzet over de komst van windmolenparken, zoals bijvoorbeeld langs de N33. Bovendien is er nog onvoldoende gekeken naar het probleem dat windmolens met zich mee kunnen brengen bij kwetsbare natuurgebieden.

Toch moet er snel beslist worden, willen we in 2020 de doelstelling van 14 procent duurzame energie behalen. De procedures moeten dan dit jaar al starten, zo stellen de milieuorganisaties. Dat zou betekenen dat veel provincies onmiddellijk aan de slag moeten gaan.

Gedragscode
Om te zorgen dat de maatschappij het belang van windmolens positiever in gaat zien, spraken de milieuorganisaties in 2014 al een gedragscode af. Die gedragscode houdt in dat windontwikkelaars eerst gedegen onderzoek moeten doen. Er zijn al voorbeelden van windmolenparken die met goedkeuring van de inwoners zijn neergezet, zoals bijvoorbeeld in Friesland.

71 procent wil windenergie
Het is best verwonderlijk dat Nederlanders zo tegen de windmolenplannen zijn, zo stellen de milieuorganisaties. Want in een onderzoek van Motivaction werd nog gevraagd naar de belangstelling van windenergie, en toen zei 71 procent van de respondenten het belang van windenergie in te zien. 93 procent van de Nederlanders vindt zelfs dat we minder afhankelijk van het buitenland moeten zijn, en 63 procent vindt dat Nederland snel met windenergie bezig moet gaan.

In het Energieakkoord staat dat in 2020 minstens 6000 Megawatt aan windenergie op land moet worden opgewekt. Nu staat er nog zo’n 2500 MW aan windturbines op land.