Windenergie belangrijkste groene stroom in 2050

In 2050 is windenergie de belangrijkste soort groene stroom in Europa. Ook kolencentrales en biomassa gaan een belangrijke rol spelen bij de productie van energie. Kernenergie krijgt ook een grote rol, maar dat is meer afhankelijk van het klimaatbeleid rondom CO2-opslag.

Dat voorspelt het Centraal Plan Bureau in een uitgebreid onderzoek. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is de kleine rol die zonne-energie in de toekomst gaat spelen.

Andere energiesoorten
Waarschijnlijk gaat zonne-energie de komende jaren een minder belangrijke rol spelen, zo voorspelt het CPB. Dat komt doordat de zon maar weinig energie oplevert in de winters.

Hetzelfde geldt voor aardgas. Dat komt doordat er meer gas geleverd wordt uit Aziatische landen. Aardgas is dan ten opzichte van kolen te duur, ook als CO2 een hoge prijs kent.

Voorspellingen
Het CPB doet de voorspellingen op basis van een model dat vooral uitgaat van de laagste maatschappelijke kosten. Windenergie is dan redelijk goedkoop. Op de momenten dat er minder wind staat, moeten kolencentrales en biomassa het overnemen. De toepassing van CO2-opslag is sterk afhankelijk van beleidskeuzes van de Europese overheden. Voornamelijk biomassa is een aantrekkelijke productiefactor als Europa minder CO2 uit wil stoten. Volgens het CPB is het gebruik van biomassa de manier om het broeikaseffect tegen te gaan.

Kolencentrales zullen daarmee een minder aantrekkelijke productiefactor zijn, omdat deze meer CO2 uitstoten. Welke soort energie de belangrijkste factor voor het opwekken van groene energie wordt, is volgens het CPB voor het grootste deel afhankelijk van welke weg de overheden kiezen.

Windenergie
Als de overheden kiezen voor strenge regels met een streng klimaatbeleid, dan zal al in 2020 windenergie de belangrijkste productiefactor zijn. Bij een gematigd beleid komt die productie veel later op gang: pas in 2040.

Als de beleidsmakers kiezen voor kerncentrales, dan kunnen die pas in 2040 werken. Als beleidsmakers bij hun mening blijven dat CO2-opslag en kernenergie uit den boze zijn, dan moeten er snel nieuwe investeringen plaatsvinden, zo stelt het CPB.