Weinig besparing energie mkb

Maar weinig mkb’ers besparen op de energiekosten. Dat terwijl veertig procent van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf energiekosten als een belangrijke kostenpost ziet waarop het beste kan worden bespaard.

Dat blijkt uit onderzoek van energieaanbieder E.ON. Tijdens het onderzoek werden meer dan vijfhonderd ondernemers in het mkb gevraagd naar hun energieconsumptie en hoe zij daarmee omgaan.

Besparingen
Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij zich in 2013 en 2014 meer met kostenbesparingen bezig te hebben gehouden. Volgens de ondervraagden kunnen er op de energiekosten het meest bespaard worden. Bijna 40 procent denkt dat de energiekosten een belangrijke kostenpost is.

Andere kostenposten om op te besparen zijn volgens de ondervraagden het wagenpark (10 procent) en vestigingskosten (8 procent),

Inkopen energie
Zes op de tien ondernemers geven in het onderzoek aan geen mogelijkheden te zien om te besparen op de energiekosten, terwijl die er wel zijn. Veertig procent van de ondernemers ziet de voordelen wel, maar heeft geen tijd of kennis om die besparingen in de praktijk te brengen.

De meeste mkb-bedrijven hebben geen eigen inkoopafdeling. Daardoor regelt de directeur of eigenaar zelf de inkoop van energie, naast de dagelijkse bezigheid om het bedrijf te leiden. De helft van de mkb’ers heeft een dergelijke regeling binnen het bedrijf.

Slechts een vijfde van de ondervraagden is blij met de huidige energieleverancier. Andere bedrijven denken er aan om over te stappen van energiebedrijf.

Verandering
Volgens het onderzoek van E.ON zijn energiebedrijven er wel van op de hoogte dat het energielandschap verandert, mede door de komst van nieuwe technieken. De komende vijf jaar worden LED-technologie, spaarlampen en zonne-energie steeds belangrijker in het bedrijfsleven, zo zegt E.ON in het onderzoek. Die nieuwe technologieën bieden mkb-ers kansen om de komende jaren meer te besparen op de energiekosten.

Die ontwikkelingen op het gebied van energie hebben naast voordelen voor mkb-bedrijven ook gevolgen voor de energieleveranciers. Steeds meer mkb’ers vragen energiebedrijven over hoe zij beter zicht kunnen krijgen op hun energieverbruik en energie kunnen besparen. Daarom kwam de energieleverancier met de zogenaamde ‘bedrijfs-APK’. Ondernemers krijgen bij zo’n APK de kans om besparingsmogelijkheden in te laten zien over hun eigen bedrijfspand.