Verbruik steenkool Nederland amper veranderd

De hoeveelheid steenkool die in Nederland jaarlijks wordt verbruikt, is bijna net zo groot als 20 jaar geleden. De afgelopen 20 jaar schommelde de hoeveelheid steenkool wel, maar op het einde is er geen sprake van een afname. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 1993 verbruikten we voor ruim 13 miljard kilo aan steenkool in Nederland. Twee jaar geleden lag die hoeveelheid op 12,99 miljard kilo. Het grootste deel van de hoeveelheid verbruikte steenkool is verbruikt door de elektriciteitscentrales. Ook voor de productie van ijzer en staal wordt steenkool gebruikt.

Lage prijs
Greenpeace zegt dat er in Nederland nog steeds veel steenkool gebruikt wordt voor de elektriciteitscentrales, omdat de inkoopprijs van kolen nog steeds laag is. Dat komt doordat in de Verenigde Staten elektriciteitscentrales overstapten op schaliegas. Daardoor daalde de prijs van steenkool, die door Nederland weer wordt ingekocht.

Volgens Greenpeace zal de kolencentrale harder draaien als er in Nederland meer vraag naar energie is. Een gascentrale is een veel duurdere optie, waardoor daar een stuk minder gebruik van gemaakt wordt.

Maatregelen
Er zijn in Nederland amper maatregelen om het verbruik van kolen terug te dringen. Daardoor blijven we relatief veel kolenenergie gebruiken. Europees gezien zijn er emissierechten ingevoerd. Er wordt dan per uitgestoten ton CO2 betaald. Greenpeace meldt echter dat de prijs van emissierechten per ton CO2 zo laag is, dat er geen prikkel meer is om de uitstoot de verlagen.

De komende jaren worden er in Nederland nog drie nieuwe kolencentrales geopend, en zullen er vijf oude kolencentrales sluiten. Die nieuwe centrales gaan ongeveer evenveel kolen gebruiken als dat nu het geval is. De verwachting is dan ook dat het verbruik van het steenkool gelijk blijft.

Dat zegt ook Milieu Centraal. Die stichting meldt dat het stroomgebruik van consumenten de laatste jaren weliswaar gelijk is gebleven, maar wel met een vijfde steeg vanaf 1990. Dat komt door de toename van het aantal apparaten, al worden die apparaten wel steeds zuiniger. Het energieverbruik per persoon van een eenpersoonshuishouden ligt ongeveer een derde hoger dan dat van een tweepersoonshuishouden..

Duurzame energie
Met deze cijfers lijkt het onwaarschijnlijk dat we de Europese ambitie halen om in 2020 20 procent van de opgewekte elektriciteit in Nederland duurzaam te maken. Op dit moment is maar vier procent van alle opgewekte energie in Nederland duurzaam.