Vaak misverstanden over groene energie

Er komen regelmatig misverstanden voor over het opwekken van groene energie. De onafhankelijke onderzoeksorganisatie World Resources Institute wil daarom een kennisplatform oprichten. Om de feiten en misverstanden over hernieuwbare energie in kaart te kunnen brengen, wil de onderzoeksorganisatie de Coalition for Action to Bolster Public Support for Renewable Energy oprichten.

Dat is een samenwerkingsverband tussen milieuorganisaties als Greenpeace en 36 andere organisaties op het gebied van groene energie.

Investeringen
In 2013 werd er in totaal voor meer dan 214 miljard dollar wereldwijd geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dat is een daling van 14 procent in vergelijking met een jaar eerder. Volgens het onderzoeksbureau daalde het aantal durfkapitaalinvesteringen voor groene energie in de Verenigde Staten met veertien procent.

Deze dalingscijfers doen vermoeden dat de hernieuwbare energiesector daalt, maar volgens de World Resource Institute is niets minder waar. De hernieuwbare energie zou volgens de organisatie juist in volle bloei staan, maar veroorzaken prijsdalingen een vertekend beeld van de huidige stand van zaken.

Prijsdalingen
De afgelopen jaar is de prijs van hernieuwbare energie behoorlijk gezakt. Ongeveer 80 procent van de dalingen in investeringen in hernieuwbare energie zijn veroorzaakt doordat de prijs van groene stroom daalde.

De prijzen van zonnepanelen daalden tussen 2008 en 2013 met maar liefst 90 procent. Dat werd mede veroorzaakt door de toenemende concurrentie onder de leveranciers van zonnepanelen.

De Amerikaanse, Chinese en Japanse overheden investeren ieder jaar flink in zonne-energie. Het afgelopen jaar installeerde China een systeem dat 16 gigawatt aan zonne-energie moet op gaan leveren. Het jaar ervoor werd er ook al een systeem geïnstalleerd, dat goed is voor zo’n 4,5 gigawatt. Volgens onderzoeksbureau WRI zou dat bewijzen dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie wel degelijk in beweging is, en dat alleen prijsdalingen de oorzaak zijn van de dalingen van de investeringen.

CABPSRE
Om alle misverstanden aan de kaak te stellen, heeft het WRI een Coalition for Action to Bolster Public Support for Renewable Energy (CABPSRE) opgericht. Dat verband bestaat uit organisaties als het World Wildlife Fund en 36 andere organisaties die zich bezig houden met groene energie.

Het doel van de samenwerking is het wegnemen van de misverstanden over hernieuwbare energie door feiten op een heldere manier te presenteren.