Uitvoering Energieakkoord gaat goed

De uitvoering van het Energieakkoord gaat de goede kant op. Dat is de constatering van de Duurzame Energie Koepel.

Ongeveer een jaar geleden zeiden veertig organisaties toe zich te willen houden aan een Energieakkoord. In het Energieakkoord staan zaken opgenomen om zo beter de Europese doelstellingen voor 2016 en 2020 te kunnen halen. Bij het Energieakkoord zijn het bedrijfsleven, vakbewegingen, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen betrokken.

Hernieuwbare energie
Er zijn diverse instellingen en organisaties betrokken bij de uitvoering van het Energieakkoord. Volgens de Duurzame Energie Koepel is dat precies wat de sector nodig heeft, zo laat de koepel optekenen op de site van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Met het Energieakkoord moeten de Europese doelstellingen beter haalbaar zijn. De bedoeling is dat in 2016 16 procent van alle opgewekte energie hernieuwbaar is. Nederland ligt achter op Europese landen bij de opwekking van groene energie: op dit moment is maar zo’n 4 procent van alle opgewekte energie duurzaam.

Verduurzaming
De Duurzame Energie Koepel is de belangrijkste belangenbehartiger van werkgevers in de duurzame energiesector. Inmiddels zijn er 170 acties op touw gezet om een overgang naar meer groene energie werkelijkheid te maken.

De Koepel is overwegend positief, terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek en Eurostat eerder nog naar buiten brachten dat Nederland achterloopt op het opwekken van hernieuwbare energie in vergelijking met de rest van Europa. Volgens de Duurzame Energie Koepel is dat juist typerend voor een proces naar verduurzaming. Zo is de verandering van regelgeving over vergunningen niet meteen geregeld, waardoor het even duurt totdat er een verandering in het opwekkingspercentage van groene energie te zien is.

Projecten
Onder het Energieakkoord valt onder meer dat de Nederlandse Spoorwegen gaat investeren in klimaat neutrale, elektrische treinreis. Ook de aanleg van het Gemini windpark in het Noorden van Nederland is een voorbeeld van een uitwerking van het Energieakkoord. Het Gemini windpark gaat zo’n 2,8 miljard euro kosten, maar moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het Energieakkoord.

De commissie Borging Energieakkoord is verantwoordelijk voor de bewaking van het akkoord. Op 20 juni komt de commissie met de eerste cijfers over de voortgang van het Energieakkoord.