Tennet wil 130 miljoen teruggeven

Netbeheerder TenneT wil de transporttarieven voor 2016 minder hard laten stijgen. De consument krijgt in totaal 130 miljoen euro terug. Daarvoor wil het bedrijf 130 miljoen euro besteden. TenneT heeft daartoe een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Goede resultaten

Volgens TenneT kunnen de transporttarieven omlaag, omdat er goede resultaten zijn geboekt. De stroomverbindingen met Duitsland, Noorwegen (via de NorNed kabel) en België brachten dit jaar genoeg op om de tarieven te kunnen verlagen.

Het bedrijf biedt transportcapaciteit aan via veilingen. Met de opbrengsten daarvan worden bijvoorbeeld hoogspanningsverbindingen met het buitenland, zoals zeekabels en landlijnen, betaald. Van dat geld blijft nu nog wat over. Dat wordt nu ingezet voor tariefsverlaging.

Niet blijvend
CEO van TenneT Mel Kroon verklaart de tariefsverlaging: “De tarieven in Nederland zijn gunstig in relatie tot de ons omringende landen en dat blijft voor 2016 zo.” Dit jaar en komend jaar blijft er dus geld over, maar dat hoeft de komende jaren niet zo te blijven.

“De komende jaren zullen de tarieven stijgen als gevolg van de investeringen in het landelijke hoogspanningsnet op land en zee”, legt Kroon uit. De CEO verwacht dat het Ministerie van Financiën dan als enig aandeel houder van TenneT een kapitaaluitbreiding zal doen. De investeringen bedragen voor de komende tien jaar zo’n 6 miljard euro.

Op de energierekening
De transportkosten beslaan een deel van de energierekening. Komend jaar moeten de transportkosten minder hard omhoog gaan. Daar zullen consumenten overigens niet heel veel van merken, omdat de elektriciteitsrekening voor slechts vijf procent op energierekening terugkomt.

Daarnaast merken huishoudens niet veel van de verlaging van de transporttarieven door de investeringen die TenneT in de toekomst gaat doen in binnenlandse verbindingen. De elektriciteitsrekening zal komend jaar met zo’n 3 procent stijgen, in plaats van 31 procent. Dat de rekening alsnog stijgt, heeft onder andere te maken met belastingen.