TenneT netbeheerder op zee

Naast netbeheerder op vaste grond, wordt TenneT nu ook netbeheerder op zee. Op het water is een elektriciteitsnet nodig voor het aansluiten van offshore windenergie op het landelijk transportnet. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Energieakkoord

Volgens het energieakkoord moet er in 2023 voor 3.450 megawatt aan windparken in de Noordzee staan. TenneT moet daarvoor de aansluiting gaan verzorgen. De stroomopbrengst daarvan staat gelijk aan het jaarlijkse stroomgebruik van een miljoen huishoudens, bijna een zevende van het totale aantal huishoudens in ons land.

De netbeheerder gaat nu al bezig met het voorbereiden van de aansluitingen. Er mag absoluut geen tijd verloren gaan, want anders haalt Nederland de doelstellingen niet. In 2020 moet 14 procent van de energieproductie duurzaam zijn. In 2023 moet dat zelfs 16 procent zijn. De Nederlandse overheid maakt binnenkort bekend waar de windparken precies komen en in welke volgorde de windparken benut gaan worden.

Wisselstroom-technologie
Via zogeheten wisselstroom-technologie wil TenneT gebruikmaken van grote verzamelplatforms voor de windparken. Daarmee kan de netbeheerder aardig wat kosten besparen. Huishoudens en de industrie maken ook gebruik van wisselstroom. De verzamelplatforms kunnen gebruikt worden om windparken ‘op in te pluggen’. Ze zijn ook meteen een basis om in de toekomst verder te kunnen bouwen. De platforms moeten als een soort ‘hubs’ fungeren, schrijft TenneT.

Duitsland
Windenergie is niet nieuw in het aansluiten van offshore windenergie. In Duitsland deed de netbeheerder al veel ervaring en kennis op. TenneT realiseert tot 2020 in Duitsland al minimaal 7100 megawatt aan aansluitcapaciteit voor windparken op zee. Daardoor lopen de Duitsers voor op de doelstellingen van hun regering. De netbeheerder zelf loopt voor met de bouw van offshore windparken.

Het grote verschil met de Duitsers is dat zij geen gebruikmaken van wisselstroom-technologie, maar van gelijkstroom. Dat is vergelijkbaar met de technologie van een netvoeding, batterij, brandstofcel of loodaccu. Omdat in Duitsland de meeste windparken ver op zee liggen, zou er te veel energie verloren gaan als de windparken gebruikmaken van wisselstroom.

Door het aanstellen van TenneT als netbeheerder op zee is de netbeheerder nu de wereldwijde expert in het aansluiten van offshore windenergie.