Stedin publiceert energieverbruik per postcode

Stedin publiceert sinds juli de gegevens van het energieverbruik op postcodes. Dat doet de netbeheerder samen met andere netbeheerders. De gemiddelde verbruiksdata van gas en elektriciteit zijn anoniem en niet te herleiden.

Energieakkoord

Netbeheerder Stedin noemt het publiceren van de gegevens een onderdeel van haar ‘faciliterende rol in de energietransitie’, zoals is afgesproken in het Energieakkoord. Op die manier moet het energieverbruik omlaag gaan.

Wie de informatie opvraagt, kan het energieverbruik combineren met andere data. Zo kunnen gegevens van het kadaster gecombineerd worden met de gegevens van het verbruik. De netbeheerder schrijft dat er op die manier specifieke doelgroepen te benaderen zijn met producten en diensten op het gebied van energiebesparing.

Energieverbruik verminderen
Uiteindelijk is het doel het energieverbruik in Nederland te verminderen. In het Energieakkoord staat dat netbeheerders het energieverbruik mogen publiceren, om het verbruik omlaag te brengen. Jaarlijks moet Nederland zo’n anderhalf procent minder energie verbruiken.

In het akkoord is voorgesteld om nuttige informatie over energietransitie actief openbaar te maken. Daaronder valt ook het energieverbruik per postcode. Daarnaast zorgt het openbaar maken van deze gegevens voor meer bedrijvigheid; ondernemers krijgen meer kans om hun diensten en producten aan de man te brengen.

Anoniem
Het verbruik wordt weergegeven op postcode. Stedin onderstreept dat de gegevens zijn geanonimiseerd en daarmee niet te herleiden. De privacy van een bepaalde buurt of van een specifiek huishouden komt dus niet in het geding.

De gegevens zijn vooral bedoeld voor marktpartijen, overheden en lokale energie-initiatieven. Consumenten die willen weten wat het verbruik van hun wijk of postcode is, kunnen er ook terecht. De gegevens zijn toegankelijk via de website van Stedin.