Stedin investeert flink in vernieuwing, resultaat valt tegen

Netbeheerder Stedin heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de aanleg en vervanging van gas- en stroomnetten. Daarnaast was de netbeheerder druk bezig met de uitrol van de slimme meter.

In totaal kostte de investering Stedin ruim 433 miljoen euro voor de aanleg van gas- en stroomnetten. Dat is ruim 6 miljoen euro meer in 2013. Een tegenvaller voor Stedin, want het bedrijfsresultaat liep in één jaar flink terug. Dat schrijft de netbeheerder in het gepubliceerde jaarbericht.

Minder resultaat
Het resultaat van de netbeheerder valt tegen, omdat de tarieven lager zijn. Volgens Stedin hebben klanten het afgelopen jaar minder betaald voor het netwerkgebruik. Daardoor kwam het bedrijfsresultaat uit op 298 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog 365 miljoen euro was.

2014 was een turbulent jaar voor de netbeheerder, want vorig jaar ging Stedin een integratie aan met Eneco-onderdeel Joulz. Dat kostte ruim 80 mensen hun baan.

Toekomst
Stedin verwacht in de toekomst nog eens 534 miljoen euro te investeren in de vernieuwing van netten. 424 miljoen euro gaat naar grote projecten en 110 miljoen euro wordt uitgegeven aan regulier onderhoud. De bedragen die netbeheerders uitgeven aan de netten nemen de laatste jaren toe, onder meer door de uitrol van slimme meters.

Netbeheerders Liander en Enexis gaan het komende jaar ook flink investeren: Liander investeert 435 miljoen euro en Enexis 675 miljoen euro in onderhoud, vervanging en uitbreiding van hun eigen netten.

Storingen
Alle investeringen ten spijt lag het aantal storingsminuten per aansluiting bij Stedin iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2014 haalde Stedin 21 storingsminuten per aansluiting voor elektriciteit. Bij de gasaansluiting lag het gemiddelde op 124 seconden. Stedin scoort beter dan landelijk gemiddeld op de levering van gas: landelijk ligt het aantal storingsseconden op 194 seconden, Stedin haalde er 124.

Op gebied van energielevering moet Stedin het netwerk verbeteren. Gemiddeld ligt het aantal storingsminuten in Nederland op 20 minuten, Stedin haalde 21,1 minuten. Door te investeren in onderhoud aan de netwerken en de uitrol van slimme meters hoopt de netwerkbeheerder volgend jaar een beter resultaat te behalen.