RAI Vereniging: "elektronisch rijden moet aantrekkelijk zijn"

Om ervoor te zorgen dat de verkoop van elektrische auto's op peil blijft, zal de RAI Vereniging in 2014 financieel bijdragen aan laadpalen. De brancheorganisatie is van meningen dat ook gemeenten hun steentje bij moeten dragen om te voorkomen dat het de verkoop elektrische auto's afneemt nu het fiscale voordeel wordt afgebouwd.

De laatste maanden was er een flinke run gaande op elektrische auto's. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de fiscale voordelen die nu nog van kracht zijn. Er zijn in 2013 bijna 18.000 elektrische auto's verkocht. Iedereen die in 2013 zo'n auto koopt, heeft de komende vijf jaar 0 procent bijtelling. Aan dit fiscale voordeel komt vanaf 1 januari 2014 een einde.

De RAI Vereniging wil er samen met andere partijen voor gaan zorgen dat er een som geld beschikbaar komt om openbare laadinfrastructuur te kunnen bekostigen. Hierover zijn op dit moment echter nog geen afspraken gemaakt.