Overheid blijft zelf energie verspillen

De overheid verspilt nog steeds een hoop energie in hun eigen bouwen. Rijksoverheden van de EU-lidstaten doen dan ook te weinig om energieverspilling tegen te gaan. Dat concludeert de Coalitie voor Energiebesparing (CvE) uit een analyse van de plannen van de EU-staten.

‘Weinig ambitieus en ongeloofwaardig’

De lidstaten van de Europese Unie moesten plannen indienen om jaarlijks 1,5 procent energie te kunnen besparen tussen 2014 en 2020. Volgens de CvE zijn de plannen ‘weinig ambitieus’ en zelfs ‘ongeloofwaardig’.

Eén van de Europese plannen is dat jaarlijks 3 procent van de overheidsgebouwen gerenoveerd en energie-efficiënt gemaakt moet worden. De overheid mag ook andere maatregelen nemen, als de besparingsdoelstelling maar gehaald wordt. Slechts twee van de 28 lidstaten nemen de afspraken serieus: Litouwen en Slovenië.

Geen goed voorbeeld
‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, maar niet bij de overheid. Volgens de Coalitie voor Energiebesparing hebben de ‘rijksoverheden geen leiderschap getoond in het beëindigen van de verspilling van energie in hun eigen gebouwen’.

De coalitie analyseerde de plannen van de overheden om te besparen binnen hun eigen gebouwen. Volgens de CvE zetten de plannen maar weinig zoden aan de dijk.

Afhankelijk
De Europese Unie is voor 50 procent afhankelijk van energie-import. Per dag geeft de Unie meer dan een miljard euro per dag uit aan energiebesparing. In 2020 moet 20 procent van de opgewekte energie duurzaam zijn.

Volgens Adrianna Vitali van het Wereld Natuurfonds ligt de bal bij de Europese overheden: “Ze kunnen de markt voor renovatie van bestaande bouw in beweging zetten en het goede voorbeeld geven.” Vitali vindt dat het hoog tijd wordt om uitvoering te geven aan de plannen.

Niet alleen regels maken
De CvE wil graag actie zien: “Het gaat om meer dan alleen de afgesproken regels implementeren, het gaat om het belang energie efficiëntie op de eerste plaats te zetten”, zegt Stefan Scheuer, Sectaris-Generaal van de coalitie. Dat betekent dat de overheden niet alleen maar regels moet maken, maar ze ook daadwerlijk moet uitvoeren.