Overheden subsidiëren meer grijze dan groene energie

Overheden geven dit jaar meer subsidies op grijze, dan op groene stroom. Dit jaar wordt er voor 4,6 biljoen euro aan subsidies op fossiele brandstoffen gegeven. Dat becijfert het Internationale Monetaire Fonds IMF. Jaarlijks investeren landen samen zo’n 140 miljard euro in groene energie, volgens BloomBerg New Energy Finance (BNEF).

‘Schokkend’

Volgens het IMF zijn het schokkende cijfers: overheden geven veel meer geld uit aan subsidies voor grijze energie, dan aan zorg. Zo’n 6,5 procent van het wereldwijde Bruto Nationaal Product (BNP) gaat op aan subsidies voor olie en steenkool.

Het IMF schatte eerder dat de subsidies veel lager zouden zijn: 1,77 biljoen euro, in plaats van 4,6 biljoen euro. Een biljoen is een 1 met twaalf nullen. Het gaat dus om 4,6 000 000 000 000 euro.

Schadelijke bijeffecten subsidiëren
Door fossiele brandstoffen te subsidiëren, ondersteunen de overheden ook de schadelijke bijeffecten van grijze stroom. Het IMF benoemt daarbij milieuvervuiling en gezondheidsschade. Die schadelijke bijeffecten komen vaak voor in landen die brandstoffen als steenkool en olie steunen.

China is daar een goed voorbeeld van. Jaarlijks geeft het land 2 biljoen euro uit aan fossiele brandstoffen. De Verenigde Staten staan op de tweede plaats, met 699 miljard euro. De Europese Unie staat op plaats vier, met Rusland voor zich.

Energiesubsidies schaden gezondheid
De energiesubsidies schaden de gezondheid, stelt het Internationale Monetaire Fonds. Daarnaast zorgt het voor problemen bij de invoering van manieren om energie te besparen. Doordat overheden zoveel geld investeren in grijze energie, lopen de tekorten op overheidsbegrotingen op. De brandstoffen worden namelijk onder de marktprijs aangeboden.

Het IMF wil al jaren dat overheden de subsidies op fossiele brandstoffen terugdringen. In Egypte, Indonesië, Jordanië en India is dat inmiddels gebeurd.

Samenwerken
Op dit moment werken bijna 200 landen aan een akkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen zou volgens het IMF een grote stap in de goede richting zijn.