Onderzoek naar vloeibaar aardgas gestart

De Groningse bedrijven Gasunie en Groningen Seaports gaan de mogelijkheden onderzoeken om gebruik te maken van vloeibaar aardgas (LNG) op het energienet.

LNG-faciliteit

Gasunie en Groningen Seaports willen weten of het mogelijk is LNG per schip aan te voeren, te lossen in de Eemshaven en deze later in gasvorm te injecteren in het gastransportnet. De beide bedrijven hebben vandaag een overeenkomst getekend.

Het vloeibare aardgas is bedoeld om het dalende aanbod van Gronings aardgas op te vangen. Onlangs werd bekend dat de gaskraan in de provincie nog verder dicht gaat.

Niet meer afhankelijk van Rusland
LNG kent volgens Gasunie en Groningen Seaports nog een ander voordeel; Nederland wordt onafhankelijker van Rusland. Vloeibaar aardgas kan worden geïmporteerd uit Afrika, Noorwegen, de Verenigde Staten en Australië.

Nederland heeft al een plek om LNG te importeren, namelijk de Gate terminal bij Rotterdam. De beide bedrijven zijn er van overtuigd dat een aanvullend initiatief in de Eemshaven voor een grotere keus aan duurzame bronnen zorgt.

Verhandelen op de wereldmarkt
Aardgas komt nu binnen via internationale pijpleidingenverbindingen met Noorwegen, Duitsland en Rusland. Het aardgas is hoogcalorisch. Door stikstof toe te voegen, wordt het aardgas laagcalorisch, en daarmee geschikt voor het Nederlandse energienet. Gasunie wil hetzelfde systeem gebruiken voor vloeibaar aardgas.

LNG wordt verhandeld op de wereldmarkt, waardoor de prijzen voor vloeibaar aardgas lager zijn. De verwachting is dat daarmee de gasprijzen ook dalen. Het is niet alleen goedkoper, maar ook schoner dan het huidige aardgas.

Eemshaven
De Groningse bedrijven denken dat de Eemshaven een zeer geschikte locatie is voor de aanvoer van LNG, doordat er genoeg gastransportcapaciteit beschikbaar is om het aardgas internationaal en nationaal te kunnen vervoeren.

De Eemshaven en haar terreinen zijn aangesloten op havenbekkens die verbinding bieden met de open zee. Marktpartijen in Europa zien volgens Gasunie en Groningen Seaports een interessante toekomst voor LNG.