Nederlandse duurzame energie loopt terug

Het aandeel Nederlandse energie uit duurzame bronnen is het afgelopen jaar gedaald. Dat terwijl de productie van elektriciteit in Nederland het afgelopen jaar juist is toegenomen. Nederland loopt achter op het Energieakkoord en de doelen die daarbij horen. Het doel is om in 2020 14 procent van de opgewekte energie duurzaam te laten zijn.

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die donderdag gepubliceerd werden, blijkt dat het aandeel duurzame energie in Nederland zelfs is geslonken.

Meer energie
Nederland produceert wel meer elektriciteit. Vorig jaar was dat zo’n 103 miljard kilowattuur. De totale productie ligt daarmee 2 procent hoger in vergelijking met 2013. Dat is bijzonder, want de afgelopen drie jaar nam de productie van stroom niet toe.

Nu neemt de productie van energie in Nederland wel toe. Doordat de prijs van steenkool is gedaald en er nieuwe kolencentrales werden geopend, nam de opwekking van energie uit steenkool de afgelopen twintig jaar toe. De productie van energie uit delfstof lag op het hoogste niveau sinds 1991. Sinds 1991 meet het CBS de productie uit delfstof.

De productie uit aardgas is het afgelopen jaar flink teruggelopen. De productie van energie uit aardgas loopt al vier jaar lang terug en bereikte het laagste niveau sinds 1998.

Duurzame energie
De Nederlandse energieproductie mag dan zijn toegenomen, maar de productie van groene energie wil niet van de grond komen. In 2012 was nog 12,1 procent van de energie duurzaam opgewekt. Maar vorig jaar lag dat percentage op 11,4 procent en daarmee is er dus sprake van een daling. Voornamelijk biomassa blijkt een minder interessant middel om energie uit op te wekken.

Nederland stelde zich bij het Energieakkoord tot doel om 14 procent van alle energie duurzaam op te wekken in 2020. Maar het kabinet ligt achter op koers, zo schreef de Nationale Energieverkenning vorig jaar al.

In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland behoorlijk achter. De meest recente cijfers komen van statistiekbureau Eurostat. In 2013 bleek dat in de Europese Unie zo’n kwart van alle opgewekte energie duurzaam is. Nederland haalde toen amper de tien procent. We kunnen nog wat leren van landen als Oostenrijk en Zweden. 62 procent van de opgewekte Zweedse energie is duurzaam. Oostenrijk is koploper met een percentage van 68 procent.