Nederland wekt 70 procent van groene energie zelf op

De Nederlandse energieleveranciers wekken 70 procent van de groene energie die in Nederland geleverd wordt, zelf op. Het Nederlandse energiebedrijf Greenchoice vindt dat onvoldoende, en wil dat 100 procent van de groene energie door de Nederlandse energieaanbieders zelf opgewekt wordt.

Via het stroometiket krijgen consumenten voor het eerst inzicht waar hun groene stroom precies vandaan komt. In dertig procent van de gevallen krijgen consumenten buitenlandse groene energie geleverd.

Stroometiket
Het stroometiket is in 2013 veranderd ten opzichte van andere jaren. Voor het eerst is het voor stroombedrijven verplicht aan te geven waar de groene stroom precies vandaan komt. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse energiebronnen.

Volgens de energieaanbieders komt op dit moment 70 procent van de opgewekte energie uit Nederland zelf. De rest wordt geïmporteerd uit het buitenland. Vooral Scandinavische landen en Duitsland zijn populaire exporteurs van groene stroom. In Scandinavië is een teveel aan groene stroom als gevolg van opwekking via waterkracht.

In Duitsland is er sprake van een Energiewende, waardoor er al jaren te veel energie opgewekt wordt.

Buitenlandse energie
Ongeveer 42,5 procent van de energie die nog uit het buitenland komt, is opgewekt uit windenergie. 16,5 procent is opgewekt uit waterkracht. Greenchoice wil dat Nederlandse energiebedrijven er gezamenlijk voor zorgen dat 100 procent van de groene energie die in Nederland verkocht wordt, opgewekt is in Nederland zelf. Particulieren zouden zelf meer stroom moeten opwekken, om vervolgens terug te leveren aan de energiebedrijven.

Zonnepanelen
Vooral consumenten die zelf groene energie opwekken via zonnepanelen, hebben regelmatig een teveel aan groene stroom. Dat betekent dat consumenten minder groene energie verbruiken dan dat zij zelf opwekken. Het teveel aan groene stroom wordt via een slimme meter terug geleverd aan het energiebedrijf. Het energiebedrijf geeft een vergoeding per kilowattuur en trekt die vergoeding af van de energierekening.

Bij Nuon, een Nederlandse energieleverancier, komt al 100 procent van de windenergie uit het Windstroompakket uit Nederlandse wind, zo zegt de aanbieder van groene stroom. Bij andere pakketten schommelt het percentage duurzame energie dat afkomstig is uit het buitenland tussen de 17 en 17,5 procent.