Nederland ver weg van energiedoelen

Nederland komt niet in de buurt van de energiedoelstellingen. Onze doelstelling is al veel lager dan het Europees gemiddelde, maar zelfs dit doel haalt Nederland niet. Dat voorspelt Eurostat. We gebruiken maar weinig duurzame energiebronnen.

Slechts 4,5 procent.
Nog geen twintigste van alle energie die ons land verbruikt, komt voort uit hernieuwbare bronnen. De doelstelling voor 2020 ligt op 14 procent. Dat houdt in dat 1 op de 7 kilowattuur energie duurzaam moet zijn opgewekt. Dat houdt in dat het aandeel groene stroom in de komende vijf jaar 9,5 procentpunt toe moet nemen. Anders haalt ons land de energiedoelstellingen niet.

Ieder land heeft een eigen energiedoel. Dat is afgesproken, omdat de situatie rondom energie per land verschilt. Ook de uitgangsposities zijn niet gelijk. Toch is het de bedoeling dat ieder land ook de Europese streefpercentages haalt. Voor Nederland ligt het behalen van het doel nog ver weg. Het enige land dat nog slechter omgaat met hernieuwbare energie, is het Verenigd Koninkrijk. Dat land ligt 9,9 procentpunt achter op de doelstelling voor 2020.

Zweden is het groenst
Slechts drie Europese landen hebben hun energiedoelstellingen al gehaald. Dat zijn Bulgarije, Estland en Zweden. Van deze drie landen is Zweden het groenst. Maar liefst de helft van de verbruikte energie is afkomstig uit een duurzame energiebron. Waarschijnlijk zijn binnenkort Roemenië, Litouwen en Italië ook aan het rijtje toe te voegen. Deze landen hebben de doelstellingen binnen handbereik.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarschuwde in mei 2014 al voor de ambities van Nederland.  De energiedoelstellingen zouden op papier haalbaarder zijn dan in realiteit. Nederland lost haar beloftes op gebied van hernieuwde energie ‘traag’ in.