Nederland loopt achter op duurzame energie

Nederland gaat naar alle waarschijnlijkheid de energiedoelstellingen van 2020 niet halen. De Europese Unie wil dat in Nederland in 2020 twintig procent van de opgewekte energie duurzaam opgewekt is.

Het Europese statistiekbureau Eurostat onderzocht over 2012 hoeveel landen de doelstellingen zullen gaan halen. Nederland bungelt onderaan in de lijst. Het land loopt achter op zo’n 25 andere Europese landen. Daarmee krijgt Nederland een informele waarschuwing de doelstellingen voor 2020 waarschijnlijk niet te halen.

Hernieuwbare energie
Nederland presteert slecht op duurzame energie. 25 andere landen in de Europese Unie doen het een stuk beter. Toch kan het nog erger: landen als Groot-Brittannië, Luxemburg en Malta produceren nog minder groene stroom dan Nederland.

Dat Nederland de doelstellingen waarschijnlijk niet gaat halen, is geen verrasing. De groei van groene stroom in Nederland gaat traag en er verschenen al eerder berichten dat Nederland de doelstelling niet zal halen.

Eurostat
Het Europese statistiekbureau Eurostat onderzocht over het jaartal 2012 per land hoeveel duurzame energie er geproduceerd is, of de productie groeit en of het land aan de hand van die groei op koers ligt om de energiedoelstellingen van 2020 te halen. Nederland presteert slechter dan 25 andere landen van de Europese Unie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderschrijft de mening van het Europese statistiekbureau. Ook in 2013 is het aandeel groene energie nauwelijks toegenomen tot 4,5 procent. De groei van het percentage groene energie in Nederland gaat tergend traag. In één jaar tijd nam het aandeel groen opgewekte energie toe met 0,0002 procent: een veel te laag percentage om de doelstellingen te halen.

Energieakkoord
Nederland sloot vorig jaar gezamenlijk een Energieakkoord af. De bedoeling is dat, dat akkoord de achterstand weer recht zal trekken. De doelstelling is dat Nederland in 2016 zestien procent van alle energie duurzaam opwekt. Dat betekent dat in twee jaar tijd de groene energie in Nederland met bijna 12 procentpunt moet toenemen.

De Europese Unie wil dat alle EU-lidstaten in 2020 20 procent van alle energie duurzaam opwekken. Dat gezamenlijke percentage ligt nu op 14,1 procent. Nederland levert maar een hele kleine bijdrage. De beste leerlingen van de klas zijn de Scandinavische landen, en de landen gelegen in Oost-Europa.

 

Laatste wijziging: 30 april 2015