Moederbedrijf Nuon verliest weer miljarden

Het moederbedrijf van Nuon, Vattenfall, heeft het afgelopen kwartaal weer miljarden euro’s verloren. Daarmee zit het bedrijf diep in de rode cijfers. De Zweedse energiemaatschappij komt zo’n 31 miljard euro te kort.

Afgelopen jaren

De afgelopen jaren was het beeld niet anders. Vattenfall verliest al jaren forse verliezen. Het bedrijf moest fors afschrijven op onder meer kerncentrales in Zweden en Duitsland. Dat komt door de slechte marktomstandigheden.

Nuon zelf blijft gespaard; eerder werd bekend dat Nuon het grootste pijnpunt van Vattenfall is. Nu blijven verdere afschrijvingen op het energiebedrijf achterwege.

Dalende prijzen
Dat het moederbedrijf van Nuon zo veel omzet kwijtraakt, komt door de aanhoudende daling van de elektriciteitsprijzen. Er is weinig vraag naar energie, waardoor Vattenfall met een overschot aan stroom blijft zitten.

De dalende prijzen worden een steeds groter probleem. De langlopende contracten die het Zweedse energieconcern had afgesloten, lopen geleidelijk af. De omzet nam af met 1,3 procent, tot 36,1 miljard Zweedse Kroon.

Banen schrappen
Afgelopen april kondigde de energiemaatschappij aan opnieuw duizenden banen te schrappen, om de kosten zo meer in lijn te brengen met de lagere opbrengsten. Maar reorganiseren kost ook geld. En die kosten drukten ook op het nettoresultaat.

Wie een correctie op de cijfers toepast, ziet dat Vattenfall een operationele winst van bijna 3 miljard kroon heeft. Dat is een kwart minder dan in het tweede kwartaal vorig jaar.

Nuon nu helemaal van Vattenfall
Nuon is nu volledig in handen van Vattenfall. Het Zweedse moederbedrijf heeft nu ook de resterende 21 procent gekocht. Daarvoor betaalde het moederbedrijf 2,1 miljard euro aan de vorige eigenaars. Daarmee komt het prijskaartje voor Nuon op 10 miljard euro. Volgens het Financieele Dagblad is er al 5,7 miljard op afgeschreven.