Minder uitstoot door stadswarmte

Gebruikers van stadswarmte van Nuon hebben in 2014 gezorgd voor een vermindering van CO2-uitstoot naar 177.540 ton in vergelijking met verwarming door gasgestookte cv-ketels. Dat blijkt uit cijfers in de CO2-Reductierapporten. Die rapporten heeft het energiebedrijf deze week vrijgegeven.

De reductie van CO2 is te vergelijken met het inzetten van bijna 1,8 miljoen zonnepanelen. Dat zouden omgerekend 421 voetbalvelden met zonnepanelen zijn. Nuon verwacht dat de CO2-uitstoot de komende jaren zal afnemen met behulp van stadswarmte.

50 procent minder
Dankzij de inzet van warmtenetten van Nuon stootten klanten zo’n 50 procent minder CO2 uit, in vergelijking met het gebruik van normale cv-ketels. Op dit moment levert het energiebedrijf stadswarmte aan bijna 117.000 huishoudens 1800 zakelijke klanten. Het afgelopen jaar kreeg Nuon er bijna 2700 klanten op de stadsverwarming bij. Nuon biedt stadsverwarming aan in vier regio’s: Almere, Amsterdam, Arnhem en Rotterdam. In Rotterdam werd met een besparing van 69 procent de meeste CO2-uitstoot bespaard.

Eind 2014 nam Nuon een koppelleiding tussen de warmtenetten van Arnhem, Duiven en Westervoort in gebruik. De warmtebron is afvalverbrander AVR in Duiven. Daar plaatste het energiebedrijf een warmtebuffer. Verder werd in Nijmegen het Waalsprong-gebied verbonden met de restwarme uit Duiven. In 2014 startte Nuon ook de bouw van de hoogste warmtebuffer in Nederland, die wordt opgeslagen in een warmtekrachtcentrale in Diemen. Op die manier kan Nuon warmte produceren en vervolgens opslaan. Als de centrale niet draait, wordt de warmte via een buffer geleverd. Op andere momenten wanneer de centrale winstgevend kan zijn, wordt de centrale ingeschakeld.

Hoe werkt dat?
Onder stadswarme verstaat Nuon industriële restwarmte. Die warmte komt normaal gesproken in de lucht of in het oppervlaktewater terecht. Nu vangt het energiebedrijf deze restwarmte op en gebruikt het opnieuw om woningen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Naast verwarming is stadswarmte ook goed voor de levering van warmwater. Doordat er minder fossiele gassen nodig zijn, levert stadswarmte een flinke jaarlijkse CO2-besparing op.