Meer geld vrij voor behalen energiedoelstellingen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakt meer geld vrij voor het behalen van de energiedoelstellingen. In 2023 moet zestien procent van de energie duurzaam zijn. Daarom kondigt de minister een zogenaamde ‘intensivering van inzet aan.’

Omslag versnellen

Minister Kamp wil dat de omslag naar duurzame energie sneller gaat. Daarom kondigt hij een zogenaamde ‘intensivering’ aan. Dat houdt feitelijk in dat er 8 miljard euro subsidie beschikbaar komt voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie. Afgelopen jaar kwam daar nog 3,5 miljard euro voor beschikbaar.

De komende maanden werkt de minister ook intensiever samen met de provincies om windparken op land tijdiger te realiseren. Dat is opmerkelijk, want windmolens op land zijn nu nog omstreden.

Verruiming regeling
De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt volgend jaar ook ruimer. Daardoor kunnen burgers straks hun eigen lokale energiecoöperatie beginnen. Daarmee krijgen ze gunstige belastingvoorwaarden, die moeten aanzetten tot het zelf opwekken van hernieuwbare energie. De korting op de energiebelasting gaat in 2016 omhoog van 7,5 eurocent per kWh naar 9 eurocent per Kwh.

‘Doelstelling wordt gehaald’
De doelstelling om in 2023 zestien procent duurzame energie op te wekken, wordt naar verwachting gehaald. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken. Hij doet dat naar aanleiding van de Nationale Energieverkenning 2015 (NEV). Dat is verrassend: Nederland liep eerder nog ver achter op de doelstellingen.

Volgens Kamp gaat de energietransitie de goede kant op: “In heel Nederland wordt hard gewerkt aan een duurzamere energievoorziening. De doelstelling 16 procent duurzame energie in 2023 is binnen bereik.”

Jaarlijks anderhalf procent besparen
Het ministerie van Economische Zaken schrijft dat Nederland op koers ligt. Het streven is om jaarlijks anderhalve procent energie te besparen. Daarmee voldoet Nederland aan de Europese afspraak om in 2020 480 Petajoule aan energiebesparing te halen. Een petajoule staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van 16.000 huishoudens.