KWR: 'Schaliegaswinning is een risico voor drinkwater'

Het winnen van schaliegas is een risico voor de drinkwatervoorziening. Dat stelt KWR Watercycle Research Institute na aanleiding van een onderzoek. De vereniging van waterbedrijven, Vewin, maakt zich zorgen over de risico’s.

Zeer hoge kwaliteitseisen

De vereniging van waterbedrijven heeft het onderzoek vandaag aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Nederlands drinkwater moet aan zeer hoge kwaliteitseisen voldoen. Volgens KWR kan schaliegaswinning voor verontreiniging zorgen, waardoor drinkwater langdurig onbruikbaar kan worden.

Bij het winnen van schaliegas is er sprake van een zeer groot aantal boringen, met veel transport en chemicaliën. De boringen zorgen voor een grote hoeveelheid afvalwater. De kans dat er iets misgaat, is groot, stellen Vewin en KWR.

Morsen
KWR deed onderzoek naar de faalkansen, effecten en risico’s. Daarbij is ook gekeken naar het resultaat in de Verenigde Staten. De kans op gaslekkage kan daar oplopen tot 40 procent, zegt KWR. In maximaal vier procent van de gevallen is er boorvloeistof, olie of vervuild water gemorst.

Volgens het instituut kan het misgaan bij de boorputten als de cementering van de buiswand niet goed is. Het instituut schrijft dat het om lage percentages gaat, maar dat de gevolgen voor de drinkwaterlevering mogelijk groot kunnen zijn.

Beter kijken naar kans op verontreiniging
De onderzoekers doen de aanbeveling om bij het monitoren beter te kijken of er verontreiniging van de grondwater optreedt. Vewin en KWR noemen de huidige manier van monitoren ‘onvoldoende’. De vereniging en het instituut willen dat er een nulmeting komt, waarbij de situatie vóór de schaliegaswinning wordt vastgelegd. Zo valt dan te zien of er verontreiniging is opgetreden.

Vewin wil dat de eisen voor monitoren in de Mijnbouwwet worden opgenomen. Dan wordt ook na het sluiten van de putten monitoring