Kennisplatform: "Ernstige hinder van windmolens"

Acht procent van de Nederlanders die naast een windmolen wonen, zullen daar ernstige hinder van ondervinden. Dat verwacht het Kennisplatform Windenergie. Volgens het kennisplatform heeft het wonen naast een windturbine zelfs gevolgen voor de gezondheid.

Gezondheid in het geding
Volgens het Kennisplatform Windenergie zorgt het leven naast een windturbine voor stress. Die stress zorgt dan weer voor chronische gezondheidsklachten. Dat komt doordat mensen die naast een windmolen wonen het gevoel hebben dat hun levenskwaliteit afneemt. Zo worden trillingen, slagschaduw, waarschuwingslichten en andere visuele aspecten een probleem voor de gezondheid.

Eén conclusie van het onderzoek valt opmerkelijk te noemen: of iemand last heeft van windmolens, wordt niet alleen bepaald door hoe men denkt over windturbines in het landschap en het proces rondom de plaatsing van de windmolens. Wie economisch belang heeft bij een windturbine, zal minder gezondheidsklachten ervaren.


Brief
De resultaten van het onderzoek staan in het kennisbericht ‘Geluid van windturbines en mogelijke (gezondheids)effecten’, dat de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen vorige week aan de Tweede Kamer aanbood.

In de brief staat welke kennis is opgedaan over windmolens. Het kennisplatform stelde dat kennisbericht op.

Normen
Voor het plaatsen van windmolens gelden landelijke normen. Volgens het Kennisplatform Windenergie wijken de Nederlandse normen niet zoveel af van de normen in andere Europese landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaf overheden aanbevelingen om het geluidsniveau buitenhuis te beperken.

De geluidsnorm voor windturbines is strenger dan de geluidsnorm voor verkeer of industrie. Die wijkt niet veel af van de normen voor stilte gebieden. Naar verwachting verandert er weinig aan de geluidsnormen. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij concludeert dat de huidige norm voor geluidhinder van windturbines niet gewijzigd hoeft te worden.