Kamer: meer bereidheid tot windmolens

Partijen in de Tweede Kamer willen dat meer Nederlanders bereid zijn tot de komst van windmolens in het landschap. Dat zeiden de partijen afgelopen week in een debat over de kabinetsplannen voor windenergie op zowel land als zee. Het doel is dat in 2020 tenminste veertien procent van alle stroom duurzaam wordt opgewekt.

Om dat doel te bereiken, moeten inwoners meer betrokken worden, zo meent de PvdA. De politieke partij wil dat bij de bouw verplicht wordt om vooraf een inschatting te maken van de mogelijke schade, om zo de bereidheid te vergroten. Bovendien zouden consumenten mee moeten kunnen profiteren van de bouw van windmolens.

Te weinig draagvlak
Volgens het CDA en de PvdA wordt de burger te weinig betrokken bij de overgang naar windenergie. Het CDA duidt nog eens dat het kabinet niet voldoende doet om een draagvlak te creëren.

De coalitiepartijen van PvdA en VVD willen een serieuzere kijk naar alternatieve locaties voor windmolenparken. Nu heeft het kabinet al een aantal plekken aangewezen waar grote windmolenparken gebouwd zouden moeten worden, maar dat stuit regelmatig op verzet van de inwoners. Inmiddels zijn er plekken in het land waar windmolens gebouwd zouden moeten worden.

De VVD wil kijken naar het bouwen van clusters van windmolenparken op zee. Daarmee zou de versnippering worden tegengegaan en bovendien zou de energie door het clusteren ook goedkoper worden.

Energievoorziening
Volgens het Internationaal Energieschap moet Nederland zich minder richten op de productie van energie uit fossiele brandstoffen, zo claimde het deze week. Maar 4.5 procent van de totale energieproductie in Nederland komt voort uit hernieuwbare energie. Daarmee scoort Nederland een stuk lager dan andere Europese landen.

In 2020 moet tenminste veertien procent van alle energie in Nederland op een duurzame manier geproduceerd zijn. Met het huidige tempo haalt ons land die plannen niet, zo stellen critici. In Nederland wordt wel meer zonne-energie opgewekt: de hoeveelheid zonne-energie is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland.

Het aantal zonnepanelen in ons land neemt dan ook steeds verder toe. Volgens de brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt dat veroorzaakt door de opzet van collectieve projecten die zonne-energie promoten. Daardoor voelen consumenten zich meer aangemoedigd te investeren in zonnepanelen en zo te besparen op de energierekening.