IMF: Nederland legt fors toe op fossiele energie

De Nederlandse Staat legt ieder jaar zo’n negen miljard euro* toe op het gebruik van fossiele energie. Dat komt doordat de kosten ervan niet helemaal in de consumentenprijs worden doorberekend. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Bijna 10 miljard

In 2013 subsidieerde Nederland fossiele energie met zo’n tien miljard dollar (9 miljard euro). Dat is ruim één procent van het Bruto Nationaal Product. Waarschijnlijk neemt dat bedrag alleen nog maar toe. Dit jaar zal het bedrag waarschijnlijk 9,2 miljard euro zijn. Dat is zo’n 540 euro per Nederlandse inwoner.

Volgens de onderzoekers van het IMF gaat het om een zogenaamde ‘Post-tax energiesubsidie’. Dat houdt in dat de prijs die de consument betaalt voor energie, lager is dan de kosten voor het leveren van de energie. Daar komt dan nog een vergoeding voor de schade aan het milieu en de leefomgeving bij.

Veel hogere energieprijs
Bij het onderzoek heeft het IMF de externe kosten van energieverbruik niet meegerekend. Onder externe kosten verstaat het fonds onder andere schade aan de natuur en klimaatveranderingen. Zou het Fonds die kosten wel meerekenen, dan zou iedere Nederlander ongeveer 300 euro meer betalen voor energie om te compenseren voor klimaatverandering. Lokale luchtvervuiling kost dan 115 euro.

Daarnaast zouden consumenten dan moeten betalen voor de tijd die verloren gaat aan files, het geld dat opgaat aan schade aan de weg en de materiële schade van auto-ongelukken.

4700 miljard euro
In Nederland gaat er 1,9 miljard euro subsidie naar benzine, 2,4 miljard euro naar kolen en 4,7 miljard euro naar gas. Wereldwijd worden de energiesubsidies geschat op 4700 miljard dollar, oftewel 6,5 procent van het wereldwijde BNP in 2015.

De grootste post-tax subsidies zijn in handen van China, India, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. China subsidieert de energie met zo’n 1844 miljard dollar.