Grote stroomstoring maart menselijke fout

De grote stroomstoring in Diemen van 27 maart, was een technisch defect en een menselijke inschattingsfout. Dat maakte netbeheerder TenneT bekend. Door de stroomstoring konden treinen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland niet rijden en hadden een miljoen huishoudens geen stroom.

Kortsluiting

De stroomstoring ontstond door kortsluiting op een hoogspanningsstation. Daardoor werd een zogenaamde railscheider niet aangedreven. Een medewerker van TenneT nam vervolgens een verkeerde beslissing, waardoor de beveiligingssystemen werden ingeschakeld. Het hele hoogspanningsstation viel uit.

De schade aan het station is beperkt gebleven, zegt de netbeheerder: “De beveilingssystemen hebben correct gewerkt. Na 1 uur en 43 minuten kon het station en de onderliggende netten weer in bedrijf worden genomen.”

Maatregelen
TenneT liet onderzoek doen naar de oorzaak van de stroomstoring. Aan de hand van het onderzoek neemt de netbeheerder nu een paar maatregelen. Zo krijgen de medewerkers nog eens voorlichting over de juiste manier van handelen als een dergelijke storing zich voordoet. Daarnaast laat de netbeheerder nog twee onderzoeken uitvoeren: een technisch onderzoek en een vervolgonderzoek naar het probleem.

Het hoogspanningsstation in Diemen is een belangrijk schakelpunt. De netbeheerder bouwt nu aan de zogenaamde Noordring verbinding. Die verbinding zorgt ervoor dat de stroomvoorziening in de Randstad minder afhankelijk wordt van station Diemen. Het duurt nog zeker twee jaar tot de verbinding klaar is

Een uur
Huishoudens rond Diemen en Amsterdam hadden tijdens de stroomstoring een uur lang geen stroom. De storing ontstond om 09.30 uur en was pas om 15.30 uur weer overal verholpen. Het vliegverkeer van en naar Schiphol had ook te lijden onder de storing.

Dat het probleem pas na 6 uur was verholpen, komt volgens TenneT doordat het elektriciteitsnet niet in een keer weer onder spanning kan worden gebracht: “Om een dergelijk proces goed en zonder nieuwe storingen te laten verlopen, moet het opbouwen van een elektriciteitsnet gefaseerd gebeuren.”

Betrouwbaarste net van Europa
De netbeheerder benadrukt dat Nederland één van de betrouwbaarste energienetten van Europa heeft en een elektriciteitsonderbreking niet volledig kan worden uitgesloten. De vorige grote storing was zo’n 17 jaar geleden.