Fossiele energie krijgt nog steun van overheid

De overheid steunt nog altijd het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Dat terwijl minister Kamp claimde dat er ‘geen euro subsidie naar fossiele energie’ gaat. Maar uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt iets anders. Dat schrijft EnergieOverheid.

Fossiele energie afbouwen

Deze week riep de organisatie op om subsidies op fossiele energie af te bouwen. De OESO stelde een rapport op met een inventaris van geïndustrialiseerde landen die de productie of de consumptie van fossiele brandstoffen direct ondersteunen.

Uit het onderzoek blijkt dat de subsidies voor fossiele energie afnemen, maar dat dat niet snel genoeg gebeurt. Jaarlijks spenderen de 34 OESO-landen en zes partnereconomieën nog zo’n 160 tot 200 miljard aan stimuleringsmaatregelen voor fossiele energie. 60 miljard daarvan komt uit de OESO-landen.

Nederland steunt fossiele energie wél
Volgens EnergieOverheid komt Nederland wel degelijk voor in het rapport van de OESO. Dat terwijl minister Kamp de Tweede Kamer meldde dat er geen euro subsidie naar fossiele energie gaat. “Er gaat alleen subsidie naar duurzame energie”, zei de minister in januari dit jaar. In juli maakte het IMF al bekend dat Nederland fors toelegt op fossiele energie.

De OESO keek niet alleen naar subsidies, maar naar elke vorm van steun voor fossiele energie dan ook. Dat doet de organisatie bewust, want het wil dat alle voorkeur voor het gebruik of de productie van fossiele energie moet worden afgeschaft.

Kleine voordeeltjes
Het rapport van de OESO stelt niet dat Nederland fossiele brandstof subsidieert, maar wel dat Nederland allerlei kleine voordeeltjes geeft. De tuinbouw gebruikt bijvoorbeeld voor 9 procent van het in Nederland gebruikte aardgas. Voor aardgas in de tuinbouw geldt een verlaagd tarief.

Daarnaast krijgen bedrijven die kleine, moeilijk bereikbare aardgasvelden op de Noordzee willen ontginnen, ongeveer 25 procent extra belastingvoordeel op hun investeringskosten.

Onderaan
Nederland eindigt op de lijstjes over duurzame energie onderaan. Zo staan we al aan top als het gaat om CO2-uitstoot. Het doel is om in 2050 een helder, eenduidig doel te stellen. Nederland zal dan de overheidssteun aan fossiele energie moeten stopzetten.