Europa wil particulieren zelf energie laten verkopen

Wie zelf energie opwekt, moet dit ook zelf kunnen verkopen. Dat stelt de Europese Commissie in een beleidsplan voor de toekomstige vormgeving van de energiemarkt in Europa.

Einde aan gereguleerde energietarieven

Particulieren die zelf stroom opwekken met zonnepanelen, windmolens of andere bronnen, moeten de stroom zelf kunnen verkopen op de Europese energiemarkt. Op die manier komt er dan ook een einde aan gereguleerde energietarieven.

Volgens de Europese Commissie krijgen consumenten en investeerders een verkeerd beeld van de energiemarkt, als de elektriciteitsprijzen niet in verhouding staan tot de echte kosten.

Terugleveren verboden
In Nederland mogen consumenten altijd hun zelf opgewekte energie terugleveren aan het openbare net, maar in sommige landen is dat nog verboden. Nederland loopt al voorop in de voorstellen van de Europese Commissie.

Eurocommissaris Sefcovic wil één Europese markt voor energie. Op deze markt moeten landen, meer dan nu, stroom uitwisselen. Zo kunnen ze het fluctuerende aanbod van duurzame zonne- en windenergie opvangen.

Spotmarkt
De Europese energiemarkt moet een ‘spotmarkt’ worden. Ieder kwartier kunnen de energietarieven dan verschillen. De kleine particulier mag zich opwerpen als aanbieder van energie, en concurreren tegen grote energiebedrijven.

Dat zou ook voor een lagere energierekening moeten zorgen. In Finland en Zweden werkt men al met dynamische stroomtarieven. Als de stroom duur is, verbruiken consumenten minder stroom. Uiteindelijk scheelt dat zo’n 15 tot 30 procent op de energierekening, becijfert de eurocommissaris.

Slimme meters
In Nederland werken energiebedrijven al jaren met slimme energiemeters. Daarmee worden flexibele energietarieven mogelijk. De energiebedrijven, netbeheerders en overheden moeten nog wel duidelijke afspraken maken over die flexibele tarieven.

Wie in Nederland zelf al energie opwekt, is vrij om deze stroom zelf aan te bieden. De producent meldt zich dan bij een netwerkbedrijf. Netwerkbedrijf Alliander zegt tegen de Volkskrant dat daarvoor genoeg software beschikbaar is, en dat het volgens de bestaande wetgeving is toegestaan.