Enexis test met ‘gasstopper’

Netbeheerder Enexis test met een zogenaamde ‘gasstopper’. De netbeheerder wil weten of het mogelijk is een gasleiding automatisch af te sluiten nadat er een gaslekkage is ontstaan. De eerste fase van de test is succesvol afgerond.

Veiliger

De gasstopper moet ervoor zorgen dat de gasleiding direct wordt afgesloten als er een lekkage is ontstaan. Het energiebedrijf monteert de gasstopper tussen de hoofdgasleiding en de huisaansluiting. Volgens Enexis ontstaan er dankzij de toevoeging geen onveilige situaties meer bij lekkage.

Dankzij de toevoeging ontsnapt er geen grote hoeveelheid gas meer. Zodra een monteur de gasleiding heeft hersteld, wordt de gastoevoer automatisch weer hervat. De netbeheerder probeert veiliger te werken.

Een gasstopper voor iedereen
Enexis doet nu nog pilots met de gasstopper, maar als het eindresultaat positief is, krijgt heel Nederland er één in huis. Op het moment worden de proeven gedaan in Noord-Drenthe. Daar wil de netbeheerder ook ervaring opdoen met het monteren en beheren van de gasstoppers.

Het idee is niet nieuw. De toevoeging tussen de hoofdgasleiding en de huisaansluiting worden al langere tijd gebruikt in Duitsland en Oostenrijk. Daar is sprake van een hogere gasdruk, waardoor Enexis voor Nederland een nieuwe model moest ontwikkelen.

Gasnet niet onveilig
Volgens Sybe bij de Leij, Innovator bij Enexis, is het Nederlandse gasnet niet onveilig: “Het Nederlandse gasnet is zeer veilig, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.” De innovator zegt dat graafschade de belangrijkste oorzaak is van gaslekkages. Hij is overtuigd van de gasstopper: “De pilot heeft aangetoond dat de situatie veilig blijft, nadat er een lek ontstaan is.”

Het duurt nog wel even voordat alle Nederlandse huishoudens een dergelijke toevoeging krijgen; de pilot wordt in september 2015 afgerond. Daarna bekijkt de netbeheerder of het succesvol genoeg is om iedereen een gasstopper aan te bieden.