Energielabel voor iedereen in januari 2015

Het energielabel voor woningen zijn al een tijd verplicht. Toch speelt bij de verkoop van een huis het energielabel vaak geen rol.  Het energielabel was daardoor geen succes, waarna de Europese Commissie Nederland op de vingers tikte.

Om toch aan de eisen van de Europese Commissie te kunnen voldoen, krijgt iedereen in januari 2015 automatisch een voorlopig energielabel voor zijn of haar woning. Dat label komt voort uit een schatting. Als het label klopt, kan de bewoner van het pand het label omzetten naar een definitief label.

Huurwoningen
De meeste woningen die in Nederland al voorzien zijn van een energielabel, betreffen vooral huurwoningen onder een woningstichting. In totaal zijn er zo’n 2,7 miljoen huizen in Nederland die nu een energielabel hebben.

In 2009 werd ook voor koopwoningen de verplichting ingevoerd om een energielabel te hebben. Slechts 12,9 procent van de koopwoning heeft inmiddels een energielabel op hun koopwoning.

Automatische toekenning
Vanaf januari 2015 wordt het energielabel voor iedere woning in Nederland toegekend. Daarbij wordt gekeken naar het bouwjaar, de type woning, de oppervlakte en de locatie. Het speelt dus een rol of de woning in een stad of een dorp staat, en of de woning al geïsoleerd is.

Inwoners die zich zorgen maken dat zij een  te hoog ingeschat energielabel krijgen, hoeven zich geen zorgen te maken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt een conservatieve schatting te maken, zodat slechtere huizen geen te positieve labels krijgen.

Voorlopig energielabels
Omdat de energielabels worden uitgedeeld op basis van een schatting, blijven de energielabels voorlopig. Dit houdt in dat bij een latere schatting het energielabel nog kan veranderen. Met het voorlopige energielabel moeten huizenbezitters geprikkeld worden hun huis energiezuiniger te maken. Als dat gebeurt is, kunnen zij dan een nieuw, definitief energielabel aanvragen.

Een energielabel heeft een formele status en gaat een rol spelen bij de verkoop van de woning. Vanaf 1 januari 2015 kunnen huizenbezitters een definitief energielabel aanvragen. Dat kan gemakkelijk online. Dat label komt vervolgens tot stand op basis van tien belangrijke eisen. Daarna controleert ook nog een onafhankelijke deskundige of het energielabel inderdaad juist is, alvorens die wordt toegekend aan een woning.