Duurzame energie: ‘Het gaat niet snel genoeg’

Nederland gaat niet snel genoeg over op duurzame energie. Het beleid moet worden aangepast, waardoor groene energie op lange termijn aantrekkelijker wordt. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport dat afgelopen woensdag verscheen.

Doelstellingen
Tussen 1990 en 2050 moet Nederland tussen de 80 en 95 procent minder broeikasgassen uitstoten. Maar dan moeten we ieder jaar 2 procentpunt meer gebruikmaken van schone energie. Dat gebeurt nu niet, en dus gaat de overgang naar groene energie niet snel genoeg.

“Het percentage wordt tot op heden lang niet gehaald. Hier ligt dus nog een enorme opgave”, schrijft het Planbureau. De onderzoekers vinden dat het Energieakkoord zich veel te veel op de korte termijn richt. De afspraken staan bijvoorbeeld vast voor 2020, in plaats van 2050.

Windenergie
Volgens het PBL moeten energiebedrijven veel meer investeren in windmolens op land en zee. Volgens het Planbureau is het onvermijdelijk dat die investeringen er moeten komen. Dat daar misschien geen geld voor is, noemen de onderzoekers ‘transitiepijn’. Het bureau benadrukt dan ook dat stroom uit wind in de toekomst winstgevend is.

Maar het levert ook nog een hoop problemen op. Zo is er grote weerstand tegen de plaatsing van windmolens in sommige delen van Nederland. Onder anderen in de Noordoostpolder en langs de Groningse N33 protesteerden verschillende organisaties. Ook de Nederlandse regering omarmt windenergie nog niet: de prijs van een windmolen moet eerst met 40 procent kelderen, voordat de regering bereid is subsidie te geven.

‘Zorgwekkend’
GroenLinks noemt het niet halen van de doelstellingen ‘zorgwekkend’. De partij vindt dat er veel meer en versneld geld vrij moet komen voor windenergie en andere dwingende energiebesparende maatregelen. Anders zou Nederland snel afhankelijk zijn van Russisch gas, of van gas uit andere conflictgebieden.

Wereldwijd neemt het aandeel in schone energie wel toe, maar in Nederland gaat het dus niet snel genoeg.