Duitsland effectiefst met energie

Onze oosterburen weten het meeste resultaat te halen uit de opwekking van energie. Dat blijkt uit een onderzoek van de American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE). Die bracht voor de tweede keer in kaart welke economieën het beste omgaan met de energie die zij verbruiken en opwekken.

Tijdens het onderzoek werden zestien economieën met elkaar vergeleken. In het onderzoek kijkt de council naar het verbruik van een land in vergelijking met de rest van de wereld. De vijftien landen en de Europese Unie zijn goed voor 81 procent van het Wereld Bruto Binnenlands Product. In totaal verbruiken de zestien economieën iets meer dan 70 procent van de totale energieconsumptie.

Factoren

Tijdens het onderzoek kijkt de ACEEE naar 31 verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld beleidsmaatregelen van de overheid en prestaties om te bepalen hoe efficiënt een economie met energieproductie- en verbruik omgaat. Bij beleidsmaatregelen gaat het onder meer over of een land een energiedoestelling heeft, of er brandstofstandaarden zijn en hoe het gesteld is met richtlijnen voor verbruik van apparaten.

Zo bracht de ACEEE ook in kaart hoeveel kilometers per liter brandstof een passagiersvoertuig af kan leggen, en hoe hoog het energieverbruik is per vierkante meter in gebouwen.

Daarnaast maakte de ACEEE onderscheid tussen transport, gebouwde omgeving en industrie. Daarbij keek de ACEEE naar welke factoren de sectoren overschrijden. Daaronder valt bijvoorbeeld hoe efficiënt een land omgaat met zelf opgewekte energie. Nederland doet het op dit punt niet goed: slechts vier procent van alle zelfopgewekte energie is duurzaam. De Europese Unie als geheel doet het een stuk beter.

Duitsland
Vooral Duitsland doet het erg goed in het onderzoek. De oosterburen weten het beste om te gaan met het verbruik en de productie van energie. De economie van Nederland is niet groot genoeg om te onderscheiden, dus valt Nederland onder ‘de Europese Unie’. De EU doet het helemaal niet slecht; die staat op de derde plaats.

Volgens de ACEE is er toch nog wel veel ruimte voor verbetering. In totaal kan een land 100 punten verdienen. Met de huidige technologie is het mogelijk om het aantal maximale punten te behalen. Iedere factor krijgt een bepaalde plek in de wereld toegewezen die als beste uit de bus komt. In totaal scoorde Duitsland 65 van de 100 punten.