Consument mag afwijken van wet bij opwekken zonne-energie

Consumenten mogen op bepaalde punten afwijken van de wet als zij zonne-energie willen opwekken. Op die manier moet het voor burgers gemakkelijker worden duurzame energie op te kunnen weken.

Minister Kamp van Economische Zaken schrijft dat maandag 30 juni 2014 aan de Tweede Kamer. Consumenten mogen voornamelijk op het punt van gezamenlijk bezit van zonnepanelen afwijken van de wet.

Grotere bijdrage
Daardoor kunnen lokale initiatieven een belangrijke bijdrage leveren aan het doel om de komen tot meer duurzame energie, zo concludeert de minister. Buurtbewoners die dan samen een windmolen of zonnepanelen bezitten, zijn een goed voorbeeld van de bedoelingen van de minister.

Kleinere projecten
Op dit moment gaat de wet nog uit van grootschalige projecten en het centraal opwekken van groene energie. Vanaf 2015 zal de wetgeving aangepast worden, zodat deze uitgaat van kleinere projecten. Daarbij geldt dat zo’n tien kleine en tien grote projecten per jaar versoepeld worden.

Daarmee hoopt Kamp de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk te kunnen maken. Daarnaast kan de overheid mogelijkheden bekijken om de wetgeving in de toekomst verder aan te passen, zodat consumenten meer mogelijkheden krijgen om legaal duurzame energie op te wekken.

Tarieven
De beheerders achter het lokale energieproject krijgen in de experimenten ook meer de gelegenheid hun eigen inzicht te laten terugkomen in het project. Zo mogen de beheerders straks zelf bepalen onder welke voorwaarden zij duurzame energie willen (terug)leveren, en tegen welk tarief.

Wel geldt dat daarvoor een ander rekenmodel voor gebruikt moet worden. Duurzame energie kan dan per kleinere eenheden afgerekend worden. Nu gebeurt dat nog op dag- of nachtbasis, maar in de toekomst moet het mogelijk zijn om al per kwartier af te rekenen.

Door energie op een dynamischere manier af te rekenen, kunnen beheerders van lokale energieprojecten de opgewekte energie gemakkelijker en goedkoper leveren. Wel is de voorwaarde dat het hier alleen om energie mag gaan die via een windmolen of zonnepanelen is opgewekt. De teruglevering van energie naar het energiebedrijf mag bij kleine projecten in eigen handen blijven. Bij grotere projecten komt de netbeheerder wel om de hoek kijken.

Successen
Als blijkt dat de proef een succes is, kan de wet in de toekomst aangepast worden. Voorlopig blijft het om een proef gaan: over vier jaar gaat de Kamer de plannen evalueren.