CDA: Evaluatie Energieakkoord moet eerder

De evaluatie van het Energieakkoord moet eerder. Dat vindt het CDA. Volgens de partij moet er haast worden gemaakt met de maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen. De partij heeft het kabinet opnieuw gevraagd de evaluatie naar voren te halen.

Alle mogelijke opties bekijken
Het naar voren halen van de evaluatie van het Energieakkoord is volgens het CDA nodig, want dan kan de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling voor 2017 alle mogelijke opties meenemen. Het interdepartementaal BeleidsOnderzoek gaf al een paar maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Die opties moeten onderzocht  worden. Eerder deze maand diende het CDA al een motie in, maar deze kreeg geen meerderheid.

Rechtszaak
Dat het CDA nu zoveel haast heeft met de evaluatie van het akkoord, komt waarschijnlijk door het debat dat is losgebroken na de uitspraak in de zaak die organisatie Urgenda tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. De rechter vindt dat Urgenda gelijk heeft. Dat houdt in dat de Nederlandse overheid verplicht is om het energiedoel, dat zij zichzelf heeft gesteld, te halen.

Dat houdt in dat er 25 procent minder broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 moet worden uitgestoten. Dat is wat er is afgesproken in het energieakkoord.

Inzetten op mogelijkheden voor energiebesparing
Het CDA wil bij de overgang naar een duurzame samenleving vooral blijven inzetten op de mogelijkheden voor innovatie en energiebesparing, schrijft de partij. Woordvoerder Agnes Mulder: “Dat willen we niet van bovenaf doen, maar van onderaf. Dus vanuit de samenleving.”

Volgens Mulder kunnen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol spelen: “Ze zouden steviger ondersteund moeten worden.”