ACM wil rem op avonturiers energiemarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil een rem op risicovolle commerciële avonturen op de energiemarkt. De waakhond ziet dat netwerkbedrijven dochterbedrijven opzetten om activiteiten te ontwikkelen die net zo goed door de energiemarkt zelf kunnen worden uitgevoerd. Dat zegt directeur Energie Remko Bos tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Woningbouwcoöperatie-praktijken
De ACM is bang dat de netwerkbedrijven de woningcorporaties achterna gaan. Woningcorporaties konden maatschappelijk bestemd kapitaal weglaten lekken door een commercieel bedrijf bij de coöperatie onder te brengen. Netwerkbedrijven kunnen hetzelfde doen. Ze kunnen, anders dan andere spelers op de markt, makkelijker en goedkoper geld lenen om commerciële activiteiten te ontplooien. De leveringszekerheid kan dan in gevaar komen doordat de bedrijven niet-rendabele investeringen moeten doen.

Wettelijk gezien moet de netbeheerder elektriciteit en gas transporteren. Netwerkbedrijven bezitten naast netbeheerders nog andere bedrijven, die allerlei commerciële activiteiten uitvoeren. Dat terwijl de bedrijven eigendom zijn van de gemeente.

Oneerlijk
Volgens energiedirecteur Remko Bos is dat oneerlijk: “Ze mogen met hun commerciele activiteiten niet profiteren van oneigenlijke voordelen die andere bedrijven niet hebben. Dat verstoort de markt.” De ACM vreest oneerlijke concurrentie: “Concurrentie is niet alleen goed voor de kwaliteit en de prijs, maar ook voor de innovatie.”

De toezichthouder geeft toe dat er grijze gebieden op de markt zijn. Netbeheerders moeten immers de netten blijven ontwikkelen. Zo moet er elektriciteit van windmolens en zonnepanelen doorgegeven worden.

‘De markt moet het oppakken’
Energiedirecteur Bos zegt dat energieleveranciers zelf ‘maatschappelijk gewenste initiatieven’ moet uitvoeren. Als dat niet gebeurt, mogen netwerkbedrijven die initiatieven best oppakken, maar tijdelijk: “Dat zijn taken die heel dicht bij het netbeheer liggen.” De netwerkbedrijven moeten dan wel duidelijk kunnen aantonen dat de taak echt niet door de markt gedaan kan worden.

De netwerkbedrijven mogen wel tijdelijke activiteiten hebben, maar ze mogen de kosten ervan niet uit de inkomsten van de transporttarieven halen.