ACM maakt zich zorgen over efficiëntie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt zich zorgen over de efficiëntie van transmissiebeheerders TenneT en GTS. Volgens het wetsvoorstel STROOM moet de Autoriteit toetsen hoe efficiënt de bedrijven werken, maar dat blijkt in de praktijk lastig.

Wetsvoorstel

Het Wetsvoorstel STROOM moet voor hernieuwde wetgeving over elektriciteit en gas zorgen. Met deze nieuwe Elektriciteits- en Gaswet wil de overheid er voor zorgen dat de afspraken uit het Energieakkoord worden nageleefd.

Zo staat in het wetsvoorstel dat de Autoriteit Consument en Markt moet kunnen toetsen of de transmissiebeheerders TenneT en GTS efficiënt genoeg werken. De manier waarop dat gebeurt, is volgens de ACM niet haalbaar. Minister van Economische Zaken Henk Kamp stuurde onlangs het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Betaalbaar
Wie energie afneemt, betaalt ook voor het transport ervan. Deze transporttarieven komen terug op de energierekening. Om die tarieven betaalbaar te houden voor de afnemers van gas en elektriciteit, moet de ACM beoordelen of de systeembeheerders efficiënt genoeg werken. Volgens de waakhond bemoeilijkt STROOM de beoordeling.

Als de toezichthouder niet goed kan beoordelen welke transporttarieven de systeembeheerders in rekening mogen brengen, merkt de consument dat direct. De transporttarieven gaan dan omhoog, waardoor huishoudens en bedrijven meer moeten betalen voor het niet efficiënt functioneren van Tennet en GTS.

Vergelijken
Normaal gesproken stelt de Autoriteit de efficiëntie vast aan de hand van benchmarking. De toezichthouder vergelijkt dan de kosten en prestaties van bedrijven met dat van branchegenoten. Maar volgens de ACM is dat nu niet mogelijk, omdat er niet wordt gekeken naar de kosten van landspecifieke kenmerken.

De Autoriteit vraagt zich ook af of het wetsvoorstel niet in strijd met de Europese regelgeving en het advies van de Raad van State is. De bepaling van de kosten van landspecifieke kenmerken zouden tegen de adviezen en regelgeving in kunnen druisen.