ACM: Energiemarkt moet eerlijker

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt dat de energiemarkt eerlijker moet worden. Op dit moment onderzoekt de Autoriteit signalen van handel met voorkennis en marktmanipulatie op de energiemarkt. Dat meldde directeur Energie Remko Bos afgelopen vrijdag op het internationale EMart-congres in Amsterdam.

‘Regelmatig signalen’

Volgens de directeur Energie van de Autoriteit Consument en Markt krijgt de instantie regelmatig meldingen binnen over mogelijke overtredingen. “Daar kijken we dan ook zorgvuldig naar”, zegt Bos op het congres.

Op de energiemarkt moet ieder energiebedrijf een gelijk speelveld hebben. Alleen dan kunnen handelaren tot een eerlijke prijs komen. Dan moet iedereen wel tegelijk over dezelfde informatie beschikken. Zonder eerlijke handel is er geen eerlijke concurrentie.

De consument is de dupe
Als de energiebedrijven prijzen met elkaar afspreken, is de consument daar de dupe van. Energiebedrijven horen namelijk met elkaar te concurreren, om zo de prijs scherp te houden. Daarom moeten energieleveranciers en beuren aan allerlei strenge regels voldoen, zodat oneigenlijk gebruik van informatie niet voor kan komen.

Die regels staan in de zogenaamde REMIT. Dat is een Europese verordening, waarin afspraken staan over de integriteit van de markt en over hoe transparant energiebedrijven moeten zijn. Wie de regels overtreedt, kan rekenen op een flinke boete van de ACM. Zo’n boete kan oplopen tot wel 10 procent van de omzet.

Verbod en nieuwe regels
De Autoriteit Financiële Markt (AFM), de ACM en andere Europese toezichthouders willen dat de energiemarkt eerlijker wordt. Daarom hebben ze de afgelopen jaren nauw samengewerkt om de toezicht op handel met voorkennis in de energiemarkt handen en voeten te geven.

De regels zijn nu nog strenger. Handel met voorkennis en marktmanipulatie mochten al niet, maar nu gelden er nog meer verplichtingen. Zo moeten handelaren van energieproducten zich registreren en moeten ze hun kopen en verkopen melden bij een Europees meldpunt. De handelen moeten prijsgevoelige informatie dan ook zo snel mogelijk naar buiten brengen. Wie vermoedt dat een handelaar de regels aan zijn laars lapt, moet dat melden aan de Autoriteit Consument en Markt.