'ACM blokkeert duurzame energie'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) staat de opwek van duurzame energie in de weg. Dat stellen werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland, samen met de organisaties Natuur & Milieu, MVO Nederland en De Groene Zaak.

Kartelvorming
Volgens de organisaties is de waakhond zo streng in het tegengaan van kartelvorming, dat duurzame oplossingen vaak verboden worden. De ACM zou regelmatig oordelen dat het samenwerken van bedrijven om duurzaam te worden, wijst op kartelvorming.

De organisaties willen dat minister Kamp van Economische Zaken maatregelen neemt tegen de Autoriteit. Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt meer ruimte nodig te hebben en dat de regels van de ACM minder streng moeten worden.

Debat
Aanstaande donderdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de strenge regels van de ACM. Volgens de betrokken partijen moet er veel veranderen. Daarom roepen ze op tot ‘fundamentele herbezinning van de huidige regelgeving’, oftewel: de regels moeten vanaf de wortels nog eens onder de loep worden genomen.

Zo zou de waakhond duidelijker moeten maken wat wel en niet kan. Veel bedrijven durven nu niet samen te werken, omdat ze bang zijn op de vingers getikt te worden door de waakhond. Daardoor is er, volgens de organisaties, een hoge drempel om de energiemarkt duurzamer te maken.

Regels aanpassen
Het Financieele Dagblad schrijft dat het goed mogelijk is dat minister Henk Kamp de regels van de Autoriteit Consument en Markt laat veranderen. Een woordvoerder van de minister verklaarde in de krant dat ‘Het ministerie bekijkt of de regels die de ACM mag hanteren kunnen worden aangepast.’

Als de regels veranderen, krijgen zowel de initiatiefnemers als de Autoriteit helder op welke manier de markt kan verduurzamen, zonder dat de mededingingswet geschonden wordt.