Aandeel schone energie neemt wereldwijd toe

Wereldwijd neemt het aandeel energie dat op een schone manier is opgewekt, toe. 22 procent van de opgewekte stroom is nu afkomstig uit verschillende soorten groene stroom, zoals windenergie en zonne-energie.

Dat blijkt uit cijfers van een studie die is uitgevoerd door het energienetwerk Ren21. De uitkomsten van de studie werden gepresenteerd bij de Verenigde Naties.

China en ontwikkelingslanden
Vooral China en ontwikkelingslanden zorgen voor een groot aandeel van de wereldwijde groene energie. Al een tijd lang groeit de opwekking van alternatieve energie in die gebieden. Binnen Europa en de Verenigde Staten is het aandeel groen opgewekte energie juist teruggelopen, omdat daar de interesse in zonneparken en windmolenparken afgenomen is.

In Europa zijn er steeds meer protesten tegen de bouw van windmolenparken en andere grote projecten, omdat die zouden leiden tot overlast. In Nederland heeft de Nederlandse Energie Maatschappij zelfs overlast gevende windmolenparken in de ban gedaan. Vooral waterkracht won het afgelopen jaar terrein, vooral dankzij de stuwmeren in Scandinavische gebieden. Opwekking door middel van windenergie werd tweede, gevolgd door opwekking van groene energie via zonne-energie.

Investeringen nemen af
Uit het onderzoek blijkt dat de investeringen in zonne-energie zijn afgenomen, terwijl er juist meer zonne-energie wereldwijd is opgewekt. Over de hele wereld is inmiddels voor 138 gigawatt opgewekt aan de hand van zonnecellen. De nieuwste generatie zonnecellen worden steeds efficiënter, en kunnen daardoor meer energie opwekken per cel.

In China wordt de meeste energie uit hernieuwbare bronnen opgewekt, gevolgd door de Verenigde Staten. Binnen Europa presenteert Duitsland als beste opwekker van groene energie, terwijl buurland Nederland achterloopt. In 2020 moet 16 procent van de opgewekte energie uit schone bronnen komen, maar Nederland heeft de 10 procent nog niet gehaald.

Nederland en ontwikkelingslanden.
Vooral de opwekking van groene energie via zonne-energie loopt in Nederland flink achter in vergelijking met andere Europese landen. De kans is groot dat Nederland de komende jaren ingehaald zal worden door ontwikkelingslanden, waar de opwekking van groene energie steeds populairder wordt. In 2005 namen 15 ontwikkelingslanden deel aan projecten met alternatieve energie, nu zijn dat er al 95. In de meeste ontwikkelingslanden worden zonne-energie en waterkracht toegepast om zo groene stroom op te kunnen wekken.