‘Energiebesparingsvoorstellen EU ongeloofwaardig’

De voorstellen over energiebesparingen van de Europese lidstaten zijn ongeloofwaardig. Dat staat in een vernietigend rapport van de Coalition for Energy Savings. Volgens de coalitie tonen Europese lidstaten niet alleen weinig ambitie, maar zijn ze ook weinig geloofwaardig.

Wie is de coalitie?
De Coalition for Energy Savings is een club van 150 bedrijven en meer dan 400 maatschappelijke organisaties, die zich inzetten voor het bewust en efficiënt omgaan met energie op Europees niveau.

Ongeloofwaardig
Volgens de coalitie zijn slechts drie landen goed bezig, namelijk Kroatië, Denemarken en Ierland. Twaalf andere landen stuurden wel plannen in, maar die sloegen de plank mis. De plannen waren niet compleet, of van zeer lage kwaliteit. Onder anderen Duitsland, Finland en de meeste Oost-Europese en Centraal Europese landen konden de coalitie niet warm krijgen voor hun plannen.

De problemen zitten vooral in foute berekeningen en het meetellen van maatregelen die binnen de afspraken niet zijn toegestaan. Zo maken de meeste landen vooral gebruik van de maximaal toegestane hoeveelheid vrijstellingen. En dan bespaart Europa dus nog geen procent energie. Nederland stuurde ook geen vlekkeloos plan in; sommige maatregelen zijn volgens de coalitie in twijfel te trekken. De coalitie sluit niet uit dat het procedures gaat starten om boetes op te leggen.

Kwetsbaar
De coalitie schrijft dat de lidstaten van de Europese Unie zichzelf kwetsbaar maken voor inbreukprocedures en zelfs mogelijke boetes. Het heeft allemaal te maken met nieuwe afspraken die onlangs zijn vastgelegd in de zogeheten ‘Energy Efficiency Directive’ (EED). Dat is een soort Europese afspraak over het besparen van energie.

1.5% besparen
De afspraak is dat de Europese lidstaten jaarlijks anderhalf procent moeten besparen, tot 2020. Op die manier wordt de doelstelling gehaald om in 2020 een vijfde minder energie te verbruiken. Dat zou er voor moeten zorgen dat Europa minder sterk afhankelijk is van de import van energie. Dat zou dan goed zijn voor de economie èn voor het klimaat.

In het EED staat ook dat de lidstaten verplicht zijn om jaarlijks met een rapport te komen waarin ze uitleggen welke maatregelen ze nemen om Europeanen energie te laten besparen. Dat hebben ze gedaan, met een vernietigend rapport van de Coalition for Energy Savings tot gevolg.